Спечелете 5 ваучера по 100 лв. от eMAG


Краен срок - 24 декември 2017

Настоящата кампания е организирана с цел стимулиране покупката на продуктите на „Хенкел“

Всички продукти, участващи в Кампанията, са в ограничено количество и се предлагат по време на Кампанията до изчерпването им.

Всеки участник в Кампанията ще има възможност да спечели един ваучер на стойност 100 (сто) лв., който ще може да използва за покупка в emag.bg или мобилното приложение на eMAG при определени условия.

За да участва в томболата за теглене на наградите (ваучерите), дадено лице следва да:
- отговаря на условията на настоящия правилник;
- да купи участващи в Кампанията продукти на стойност минимум 20 лв. в една поръчка в периода на Кампанията. Поръчката може да съдържа и други продукти (неучастващи в Кампанията), но тяхната стойност няма да влияе при определянето на минималната стойност на учасващите продукти, необходима за участие в Кампанията;
- да не упражни правото си на отказ от договора, сключен от разстояние, по отношение на участващите в Кампанията продукти, така че стойността на съответната поръчка да се понижи под минималния размер, необходим за участие в Кампанията.
- да потвърди съгласието си, че имената му могат да бъдат публикувани на платформата за електронна търговия на eMAG и сайта www.persil.bg.

еМАГ ще изтегли печелившите участници от името на Организатора чрез системата на платформата randomservice след 25.12.2017. Тегленето ще се извършва на лотариен принцип по номерата на поръчките. Всяка поръчка, която отговоря на условията на настоящия правилник, ще бъде включена в тегленето.

Ваучерите, които ще бъдат предоставени в резултат на провеждане на Кампанията, са 5 (пет) броя. Всеки участник може да спечели само един ваучер, дори да е направил повече поръчки, отговарящи на условията на настоящия правилник и съответно повече от една негова поръчка да е изтеглена.

По време на тегленето на печелившите лица ще бъдат изтеглени и резерви – по 3 резерви за всеки победител.

Спечеленият ваучер ще бъде предоставен в електронен вариант чрез изпращането на уникален код на електронната поща на съответния участник, под който е регистрирана поръчката. eMAG ще изпрати тези кодове от името на Организатора на Кампанията до и-мейлите, чрез които са регистрирани акаунтите на участниците в платформата за електронна търговия на eMAG.

До 29 декември 2017 г. на всеки спечелил участник eMAG ще изпрати и-мейл, с който иска съгласието на съответния участник имената му да бъдат публикувани на платформата за електронна търговия на eMAG и сайта www.persil.bg. Ако спечелилият участник не отговори на този и-мейл в рамките на 3 дни от изпращането му, давайки съгласието си за това, то ваучер няма да му бъде изпратен. В този случай еМАГ ще изпрати същото запитване до някоя от резервите и ще даде възможност на този участник да получи ваучера.

Спечелил участник, който е дал потвърждение за публикуване на имената му съгласно предходната разпоредба, ще получи ваучер с код на стойност 100 лв. Ваучерът ще бъде зареден и в акаунта на този участник. Ваучерите ще бъдат активни от 25.01.2018 до 25.02.2018 г.

еМАГ ще изпраща всички и-мейли до участниците в настоящата кампания до електронните им пощи, използвани за съдаването на акаунт в платформата за електронна търговия на eMAG.

Спечелен и изпратен ваучер ще бъде деактивиран, ако спечелилият е упражнил правото си на отказ по отношение на участващи продукти в поръчката, за която е бил спечелен ваучера и с това е намалил стойността на покупката под минимума за участие в настоящата кампания.

Ваучерът може да се използва от 25.01.2018 до 25.02.2018 г. Ако ваучерът не се използва в този период, същият се обезсилва и не може повече да се използва.

Ваучерът за отстъпка не може да се прехвърля на и съответно ползва от лица, различни от тези, направили съответната покупка в периода на Кампанията, с която са спечелили ваучер.

Ваучерът може да бъде използван, като се добави КОДЪТ му към поръчка в платформата за електронна търговия на eMAG, след избирането на продуктите, предлагани от eMAG и добавянето им в количката. Един код е валиден за една единствена поръчка, към която ще се приложи отстъпка, равна на стойността на ваучера.

Ако стойността на поръчката, към която се прилага ваучера, е по-ниска от неговата стойност, то остатъкът се губи – печелившият нама да може да използва разликата за следваща покупка или да го осребри. Ако стойостта на поръчката е по-висока от тази на ваучера, то печелившият следва да доплати разликата.

Ваучерите не могат да се комбинират с други ваучери независимо дали те са в процент или в абсолютна стойност.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара