Колелото завърти и телефон от Alcatel mobile си спечели


Краен срок - 25 декември 2017

Коледно състезание!!! 🎅
Искаш ли да си спечелиш подарък по Коледа?

Регистрирай се, завърти колелото и разбери дали си спечелил - веднага! Ще има по един победител всеки ден от 15 до 25 Декември!

Играта се провежда на он-лайн платформата, посочена в Обявяването на играта, а участието се осъществява чрез страницата на Alcatel mobile.

Всеки участник се задължава да използва само лична информация във връзка с Играта и да не се ангажира с неправомерно поведение по отношение на измами с идентичност.

За участие в играта всеки участник (наричани по-долу "Участник"), следва стъпките, описани в Обявяването на играта, особено по отношение на началната дата и крайната дата на Играта.

Организаторът ще присъди наградите ("Награди") на победителите, както е описано в Обявяването на играта. Въпреки това, Организаторът си запазва правото да замени награда с друга с подобна стойност, например в случай, че Наградите станат недостъпни. Организаторът също така си запазва правото да се въздържи от присъждането на Наградите, ако форсмажорно събитие корумпира определянето на евентуалните победители, включително, без ограничение, дисфункция на интернет (поради вирус или не) или друг проблем, свързан с мрежите, услуги за комуникации, компютри (онлайн или не), сървъри, софтуер или бази данни.

Наградите за играта са: 5 броя PIXI4 PLUS POWER pure white, 2 броя PIXI4-7” wifi smoky grey, 2 броя SHINE LIGHT prime black, един POP4-6 Slate black и един IDOL5 Metal black

През периода на провеждане на онлайн Играта желаещите да участват в нея трябва да посетят специално създадената за играта страница. Линкът за играта, ще бъде споделен на https://www.facebook.com/AlcatelmobileBulgaria

Участниците трябва да се регистрират за томболата за награди, като въведат име, фамилия, телефон за контакт и имейл адрес.

Участниците трябва да завъртят Alcatel Joy Колелото с клик върху бутона „Завъртете“, след което веднага разбира дали е спечелил.

Всеки участник може да играе по веднъж на ден с един и същи имейл адрес.

Всеки ден софтуер определя по един победител на случаен принцип. Победителят разбира, че е спечелил веднага след завъртането на колелото.

След края на Играта, в срок от десет (10) работни дни, всички победители ще получат имейл, с който ще разберат как да получат наградите си. Победителите, които са идентифицирани, ще трябва да изпратят своите данни за контакт (име, мобилен номер, имейл, адрес и, в зависимост от случая, родителска оторизация и / или доказателство за самоличност) до посочения имейл адрес в рамките на пет (5) работни дни от получаването на съобщението. Всеки Победител, който не отговори в рамките на посочените по-горе пет (5) дни, ще се счита за отказващ се от наградата и дисквалифициран.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара