Спечелете 6 ваучера по 500 лв. от Petrol


Краен срок - 30 ноември 2017

Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България, което в периода от 0:00 часа на 01.11.2017 г. до 23:59:59 часа на 30.11.2017 г. е използвало регистрирана преди 1.11.2017г. Клубна карта Grifon при покупка на стоки или горива в някой от обектите, посочени в Приложение № 1 към настоящите правила. Стойността и видът на закупените стоки са без значение.

В играта участва всяка регистрирана преди 1.11.2017г. Клубна карта Grifon, която е използвана при покупка на стоки или горива в периода  01.11.2017 г. (включително) - 30.11.2017 г.(включително).

Всяко физическо лице, използвало за покупка регистрирана преди 1.11.2017г.  Клубна карта Grifon в периода 0:00 часа на 01.11.2017 г. до 23:59:59 на 30.11.2016 г. може да участва в играта. Запазване на издадения при покупката фискален бон не е необходимо.

При използването на всяка покупка с регистрирана преди 1.11.2017г. Клубна карта Grifon, картата се регистрира автоматично за участие в жребия за наградите.

Наградният фонд на играта включва:
6 (шест)  талона, всеки от които на стойност 500 лв. (петстотин лева) с ДДС, даващи право на закупуване на аксесоари, стоки или ползване на услуги в сервизите на МОТОЕКСПЕРТ. Информация относно възможностите за ползване на спечелен талон може да бъде открита на www.motoexpert.bg.

Награда се дава само веднъж за една определена с жребия печеливша карта. Повторно изтегляне на карта, която вече е била изтеглена като печеливша, ще бъде анулирано.

Един участник може да получи повече от една награда, в случай, че е използвал повече от една Клубна карта Grifon, регистрирана преди 1.11.2017, определена като печеливша със жребия.

Печелившите участници се определят чрез жребий измежду участниците, използвали регистрирана преди 1.11.2017г. Клубна карта Grifon при покупка на стоки и / или горива в периода от  0:00 часа на 01.11.2017 г. до 23:59:59 на 30.11.2017 г., като разпределянето на наградите ще се определели измежду всички покупки с използване на регистрирана преди 1.11.2017г  Клубна карта Grifon  по отделно.

Жребият за всички награди ще се изтегли в сградата на „Петрол” АД в присъствието на нотариус на 5.12.2017г.

В срок до десет работни дни, считано от теглене на жребия, представители на Организатора следва да се свържат с лицата, регистрирали печелившите карти, посредством посочените от тях данни за контакт при  регистрация на съответната карта.

Наградата се получава от Участник при представяне на печелившата Клубна карта Grifon на определен от Организатора служител. Картата следва да е с не нарушена цялост. При установяване на повреди от описания вид.

Наградата се предоставя за ползване с предаване на издаден от МОТОЕКСПЕРТ талон.

Определеният с жребий Участник може да получи наградата си в централния офис на Петрол АД, находящ се в гр. София, бул. „Черни връх” 43, от 10:00-17:00 часа в работен ден или в избран от него търговски обект на Организатора, след като бъде установено, че отговаря на условията, предвидени в Правилата (приносител е на карта, чийто номер е изтеглен като печеливш) и удостовери факта на предаване на талона в нарочен протокол.

Получаването на наградите може да стане не по-късно от 29.12.2017 г. (петък). Всеки печеливш участник може да използва наградата  не по – късно от 30.04.2018г.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара