Спечелете семейно пътуване до Лапландия и среща с Дядо Коледа


Краен срок - 20 ноември 2017

ОТПРАЗНУВАЙ КОЛЕДА РАЗЛИЧНО - Спечели семейно пътуване до дома на Дядо Коледа в Лапландия!

Включете се в нашата игра и вижте какво сме подготвили за един от Вас!


Как да спечелим пътуване до дома на Дядо Коледа в Рованиеми?
Нарисувай или опиши какво би искал да подариш на Дядо Коледа.
   
Занеси писмото в най-близкия ŠKODA център и попълни талон за участие.
   
Изчакай до обявяването на победителя!

Право на участие в Играта имат всички пълнолетни физически лица, които са родители или настойници на малолетни деца на препоръчителна възраст от 4 до 11 години. Един участник може да участва в Играта само веднъж. Служителите на Организатора и свързаните с него лица НЯМАТ право да участват в Играта.

За участие в Играта, провеждана в оторизираните търговски обекти на Шкода в България намиращи се на следните адреси: http://www.skoda-auto.bg/contacts/contacts/, участниците трябва да отговарят на следните условия:
1.  Да са физически лица на възраст над 18 години и да са родители или настойници на малолетни деца на препоръчителна възраст от 4 до 11 години. Поради естеството на наградата, нужно е поне 1 от родителите или настойниците да владеят английски език. Наградата важи за до 4 членно семейство с двама родители и до две малолетни деца. Победителят и неговото семейство трябва да имат физическа и юридическа възможност да осъществят пътуване в периода 1-3 декември извън границите на Република България, като за целта е необходимо лицата да разполагат с лични карти и/или задгранични паспорти.
2. Да пуснат писмо от своето дете, на тема „Какво бих подарил/а на Дядо Коледа за Коледа?“ в специално определени за тази цел кутии поставени в оторизираните търговски обекти [шоуруми] на Шкода в България в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Горна Оряховица, Плевен, Русе, Стара Загора, Сливен и Благоевград. Писмото може да бъде текст или рисунка. Във всеки шоурум, за улеснение на участниците, ще бъдат налични пликове за писма, в които да сложат своите писа.
3. Към всяко писмо, участниците следва да попълнят и талон за участие в играта, в който предоствят своите контакти, на които да бъдат потърсени в случай, че бъдат избрани за победител. Талонът за участие в играта, трябва да бъде надлежно прикрепен с телбод/кламер към писмото. За участие в играта се допускат само участници, които са пуснали писмо с прикрепен към него талон за участие в играта в специалните кутии за писма в търговските обекти на Шкода в България. Данните от талона за участие, могат да бъдат ползвани за маректингови и рекламни цели от организатора на играта. 

Победителят ще бъде селектиран чрез теглене на случаен принцип - ТОМБОЛА на всички събрани талони за участие прикрепени към писмата. Изборът ще бъде направен, чрез теглене на печеливш талон в присъствието на нотариус. Заедно с Печелившия ще бъдат изтеглени още три лица – резерви, в случай на невъзможност за осъществяване на контакт с него по телефон в продължение на 60 минути от момента на тегленето или наличие на обстоятелства, които препятстват използването на наградата.

Победителят има на разположение 12 /дванадесет/ часа от осъществяване на контакта, в който да изпрати съобщение за потвърждение за физическа и юридическа възможност да пътува заедно със семейството си в периода 1-3 декември извън границите на Република България. В този срок на Организатора трябва да бъдат предоставени и данни за членовете на неговото семейство, необходими за резервация на полет и хотел. След този срок и при неизпълнение на посоченото задължение или ако се установи, че лицето не отговаря на изискванията на Играта, Организаторът може да откаже предоставяне на наградата и да избере друг победител от изтеглените резерви при условията на горната процедура.

Името на победителя ще бъде публикувано на 23 ноември 2017 г. до 17:00 часа на адрес: http://facebook.com/skodabulgaria

Наградата, предложена за тази Игра е пътуване до Рованиеми, Лапландия, посещение на Коледното село и среща с Дядо Коледа от 1 до 3 декември 2017 г. В наградата са включени самолетни билети  с  маршрут София – Рованиеми - София, настаняване в хотел, осигурена закуска, обяд и вечеря за периода на престоя и активности, включени в програмата на посещението. Наградата важи за семейство с двама родители и до две малолетни деца.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара