Спечелете пътуване до Беларус и 2000 раници от Coca-Cola


Краен срок - 31 януари 2018

„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola и Coca-Cola Zero в опаковки от 500 ml с промоционални етикети-гривна с надпис: FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

    Раница с брандинг – една от общо 2000 бр. - първи награден фонд;
    Ексклузивно пътуване със Световната купа по футбол на FIFA от Беларус до България –  едно от общо 5 двойни пакета. Един пакет включва самолетни билети отиване и връщане за двама, 1 нощувка със закуска за двама, трансфер летище-хотел-летище и застраховка за двама (пълно описание на наградата в секция 9, общо 5 бр.);
    VIP пропуск за събитието по случай гостуването на Световната купа по футбол на FIFA в България. Това събитие ще се проведе на 14.02.2018 г. в гр. София, като на по-късен етап Организаторът ще оповести допълнителна информация за часа и мястото на провеждане на събитието.

Наградите по точка 1 и 2 са с пазарна стойност над 30 лв.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката ще откриете уникален код за MySPARX (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно правилата на MySPARX и описаното в настоящия документ, публикуван на www.mysparx.bg, можете да вземете участие в една от томболите за изброените в Част 7.1.. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2.

При регистрация на комбинация от кодове - един код от капачка на участващите опаковки + един код от етикет-гривна в сайта (www.mysparx.bg) или мобилното приложение MySPARX (налично в Play Store и App Store), ще разберете веднага дали печелите VIP пропуск за събитието по случай гостуването на Световната купа по футбол на FIFA в България.

Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на томбола:

Регистрация: за да участва в едно от тегленията на томболата, участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил.

Регистрация е безплатна и изисква следното:

Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.

Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.

Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX.

При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use.

За да бъде допуснат за участие в едно от тегленията на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в някое от тегленията в рамките на периодите, описани в т. 5.2, Участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:

Минимум 2 кода от капачката за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от първи награден фонд – Брандирана раница – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периодa на Промоцията;

Минимум 20 кода от капачката за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от втори награден фонд – Ексклузивно пътуване със Световната купа по футбол на FIFA от Беларус до България – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;

Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 4 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели Раница от лице, което е купило 1 билет с 2 регистрирани кода. Същият принцип е приложим за всички наградни фондове. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели не повече от една награда на теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията.  Участниците могат да спечелят максимум по една награда от даден вид.

Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), но с тях не може да се участва в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди.

Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на седмичен жребий за Награда от Първи награден фонд - Раница.

Промоцията стартира на 13.11.2017 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 13.11.2017 г. и продължава до 31.01.2018 г. (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал).

Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва:

Първият период започва да тече от понеделник, 13.11.2017 до неделя 26.11.2017, 23:59 ч., двуседмичен период. Съответно първото теглене на награди е на 27.11.2017 – понеделник – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в играта. Следващите периоди са на седмична база, както следва:

От 27.11.2017, 00:00 ч. до 03.12.2017, 23:59 ч.,

последван от 04.12.2017, 00:00 ч. до 10.12.2017, 23:59 ч.,

11.12.2017, 00:00ч. до 17.12.2017, 23:59 ч.,

18.12.2017, 00:00 ч. до 24.12.2017, 23:59 ч.,

25.12.2017,00:00ч. до 31.12.2017, 23:59 ч.,

01.01.2018, 00:00ч. до 07.01.2018, 23:59 ч.,

08.01.2018, 00:00ч. до 14.11.2017, 23:59 ч.,

15.01.2018, 00:00ч. до 21.01.2017, 23:59 ч. и

22.01.2018, 00:00ч. до 31.01.2018, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове за съответната Промоция.

Съответно датите за теглене на жребий за всеки посочен по-горе период са 27.11.2017, 04.12.2017, 11.12.2017, 18.12.2017, 28.12.2017, 02.01.2018, 08.01.2018, 15.01.2018, 22.01.2018 и последно теглене на 01.02.2018.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 12 седмици с 10 тегления на награди.

Наградите ще бъдат теглени в следните количества:

    Първи награден фонд - Раница: 200 бр. при всяко седмично теглене

Събиране на билети, закупени с кодове, и теглене на жребий за награда от Втори награден фонд - Ексклузивно пътуване със Световната купа по футбол на FIFA от Беларус до България: 1 теглене на 18.12.2017 г. за всички 5 пакета. Дати за пътуване: 13-ти до 14-ти февруари 2018 г.

Участници в томбола за този награден фонд могат да бъдат само граждани на Република България; участникът трябва да регистрира изисквания минимум от кодове: Н, в периода 13.11 – 17.12.2017 преди тегленето на жребий за „Ексклузивно пътуване със Световната купа по футбол на FIFA от Беларус до България“ на 18.12.2017. С тези кодове той може да закупи билет за съответното теглене. Ако печелившият е между 13 г. и 18 г., то той/ тя трябва да бъде придружен от възрастен над 18 г., който да има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на печелившия, удостоверяваща тяхното съгласие той/тя да напусне страната със съответния придружител.

Ако съответният ден, в който трябва да се изтегли награда, е неработен, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. В първия награден фонд ще има 200 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията. Във втория награден фонд ще има 5 уникални печеливши, изтеглени еднократно на 18.12.2017.

За да бъде допуснат за участие за спечелване на VIP пропуск за събитието по случай гостуването на Световната купа по футбол на FIFA в България на 14.02.2017 г., Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира код от капачка на участваща опаковка, описана в Част 6 от настоящите правила, в платформата MySPARX. След успешна регистрация на код, Участникът ще получи възможност да въведе кода от етикета-гривна FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR в специално поле за ограничен интервал от време и веднага да разбере дали печели награда. За да играе повторно за същата награда, Участникът трябва въведе нов код от участваща опаковка, описана в Част 6 от настоящите правила, в платформата MySPARX. 

За да се включи в Промоцията във Viber, потребителят трябва да открие публичния канал на Coca-Cola в мобилното приложение Viber (https://viber.com/tastethefeeling) след 20.11.2017 г. и да започне разговор с автоматизирана софтуерна система - чат бот. Публичният канал може да бъде достигнат и посредством сваляне на безплатен пакет празнични Viber стикери Coca-Cola. По време на разговора с автоматизираната софтуерна система в канала (чат бот) желаещият да участва ще бъде помолен да регистрира код. В отговор тя/той (участникът) трябва да въведе код от етикета на някоя от участващите опаковки. В случай че въведеният от участника код е валиден, тя/той ще получи възможност веднага да въведе кода, намиращ се под етикета-гривна FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR на същата опаковка. Вследствие на въвеждане на кода от етикета Участникът ще разбере веднага дали печели VIP пропуск за събитието по случай гостуването на Световната купа по футбол на FIFA в България на 14.02.2017 г.

Всеки от регистрираните за участие в Промоцията кодове се проверява от чат бота автоматично и участникът веднага разбира дали печели награда, или не. В Промоцията във Viber може да се участва само с кодове от промоционални опаковки с етикет-гривна с лого FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR и описани в Част 6 от настоящите правила.

Регистрирани за участие във Viber кодове може да бъдат регистрирани и в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) според условията за ползване (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и правилата на текущите промоционални активности с награди.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ „Ексклузивно пътуване със Световната купа по футбол на FIFA от Беларус до България И ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ

Наградата включва:

    2 самолетни билета до Беларус и обратно 1 двойна стая с включена закуска
    Трансфер от летището до хотела и обратно
    Застраховка за 2ма
    Полет в самолета със световната купа по футбол до България
    Възможност за ексклузивно изживяване с купата и останалите победители

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия. Ако бъде изтеглен като печеливш в някое от тегленията за съответния период, Участникът ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) да прегледа и ако е необходимо да обнови адреса, с който се е регистрирал в платформата. Участникът ще има срок от 72 часа (3 дни) да направи актуализация на адреса, ако е нужна такава. В случай че до 3 дни след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX, тя/ той (печелившият) не потвърди достоверността и/или не допълни адреса и телефонния номер в профила си, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. След изтичане на 3-дневния срок наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично.

За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от Участника при в профила му в платформата адрес след изтичане на 3-дневния срок за потвърждаване на достоверността на посочения адрес. 3-дневният срок (72 часа) започва да тече от момента на получаване на известие за спечелена награда в профила на печелившия участник в МySPARX.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:
Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен в профила му (на печелившия) в MySPARX (виж т. 9.1. и 9.2.). Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера).

Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат.

В случай че в края на Промоцията има неполучени награди, тогава, по преценка на Организатора, закупените билети с кодове ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички билети, закупени с кодове от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че Организаторът прецени да направи кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на две седмици след 14.02.2018. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, ще разполагат със същия срок, за да предявят наградата си (3 дни за актуализация на адреса; 2 посещения от куриер; 2 седмици изчакване в офис на куриер + 1 месец от тегленето) след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX (www.mysparx.bg) според описаното в т. 9.2. и т. 9.3. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка без да дължи обяснения за това.

Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 9.3. и 9.4.

Срокът за доставка на наградите от куриер, за сметка на Организатора, е 2 месеца от теглене/обявяване на печелившите и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията. На печелившия се предоставя номер за контакт с представител на Организатора, в случай че е възпрепятстван да получи наградата си по обективни, непредвидени причини (0800 12345). Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен (виж т. 9.4).

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.

В попълнената декларация всеки печеливш трябва да изрази в писмена форма своето съгласие неговите лични данни, посочени в декларацията, да бъдат въведени в базата данни на Организатора, поддържана от Агенцията, (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за печеливш без никакви други задължения от страна на Организатора.

След успешното удостоверяване на самоличността на печелившите награди от Втори награден фонд - Ексклузивно пътуване със Световната купа по футбол на FIFA от Беларус до България, те ще получат допълнителна информация от Организатора или негови представители за условията, при които може да се възползват от наградата си. Спечелилите награда VIP пропуск за събитието по случай гостуването на Световната купа по футбол на FIFA в България на 14.02.2017 г. трябва задължително да носят със себе си етикета-гривна FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR с печеливш код, за да бъдат допуснати на събитието, както и представят документи за удостоверяване на самоличността и подписана от родител/настойник декларация, в случай че са на възраст между 13 и 18 години.

Всички печеливши от частта на Промоцията в платформата MySPARX ще получат известия за наградите си в личните си профили.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара