Спечелете пътуване до Рим за двама и всеки ден комплект Durex


Краен срок - 20 декември 2017

Всички продукти на Durex следва да се счита, че участват в Промоцията.

В промоцията могат да бъдат спечелени:
- малки награди: 31 комплекта продукти Durex – по 1 всеки ден от промоцията (1 комплект включва 1 опаковка презервативи Durex Intense 10 бр. и 1бр. Durex Intense Gel)
- голяма награда: 1 пътуване за двама души от София, България до Рим, Италия за 3 нощувки. Виж детайлна информация за голямата награда в точка 12.1 от настоящите правила.

За да участвате за спечелването на една от малките награди, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

Да закупите продукти Durex на стойност над 20лв. с ДДС
Да влезете в интернет страницата на кампанията http://www.giftroom.bg и да се регистрирате.
Да откриете скритите предмети в картинката за ограничено време.
Запазете регистрираната касова бележка/фактура, с която в случай че спечелите, ще удостоверите направената покупка.

За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 20 лв. с ДДС;
Да влезете в интернет страницата на кампанията http://www.giftroom.bg и да се регистрирате, като регистрирате и номера на касовия бон/фактура за закупените Durex продукти на минимална стойност 20лв с ДДС, въвеждайки необходимата информация по указания в интернет страницата начин, както и да потвърдите, че сте съгласни с настоящите Правила. Запазете регистрираната касова бележка/фактура, с която в случай че спечелите, ще удостоверите направената покупка.

Всеки участник може да се регистрира в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура, при условие, че всяка от тях доказва покупка на продукти Durex в размер на минимум 20.00 лева, с включено ДДС. Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация, независимо от стойността на касовата бележка/фактура. За избягване на неясноти, един участник в Промоцията може да спечели само една награда от вид (една голяма награда и една малка награда), независимо от броя на регистрираните касови бележки/фактури.

Регистрация на интернет страницата на Промоцията http://www.giftroom.bg ще се счита за невалидна и участникът няма да бъде регистриран като такъв в разпределението за наградата в следните случаи:
Ако интернет регистрацията съдържа повече от един уникален номер на касова бележка/фактура;
Ако интернет регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата
бележка/фактура;
Ако интернет регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура, който вече е бил регистриран;
Ако регистрацията в интернет страницата http://www.giftroom.bg е записана след изтичане срока на Промоцията, а именно след 20.12.2017 г. или преди нейното начало, а именно преди 20.11.2017 г. В случаите когато има забавяне от страна на интернет доставчика или уеб хостинг доставчика, Организаторът не носи отговорност за забавянето.
Ако регистрираната касова бележка/фактура е за продукти Durex, на стойност по-малка от 20 лв. с ДДС. 10. Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура участва в томболата за теглене на големите награди до края на Промоцията. 11. Печелившите на малките награди ще се теглят всеки ден от периода на промоцията. Печелившите на малките награди ще се теглят чрез уебсайта random.org. Победителите ще бъдат обявени в секция Печеливши на интернет страницата http://www.giftroom.bg, която ще се обновява всеки ден. Победителите ще бъдат уведомени по телефон и/или e-mail.

Печелившият/та на голямата награда ще се тегли чрез томбола в периода 21-23 декември 2017 г., в присъствието на нотариус. Печелившият/а ще бъде обявен/а в секция Печеливши на интернет страницата на кампанията: http://www.giftroom.bg и ще бъдe уведомен/a по телефон и/или e-mail.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

Голяма награда: 1 пътуване за двама за 3 нощувки в Рим, Италия
*Голямата награда включва 2 самолетни билета от София, България до Рим, Италия и обратно, както и 3 нощувки със закуски за 2 души в хотел Капо Д'Африка в Рим, Италия, (настаняване в хотела на 19.02.2018, напускане на хотела на 22.02.2018). Спечелилите ще получат своите билети след валидация на наградата.
За избягване на неясноти, единствените разходи покрити от Организатора са гореописаните. Освен тези разходи Организаторът не поема други разходи свързани с пътуването, в това число, но не само: пътните разходи от летището до хотела и от хотела до летището, медицински застраховки, други такси, данъци, разходи за храна и т.н. Всички подобни разходи и други допълнителни разходи са за сметка на печелившия Участник.

Малки награди: 31 комплекта продукти Durex, всеки съдържащ:
- 1 голяма опаковка презервативи Durex Intense 10 бр.
- 1 брой Durex Intense Gel

За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.

В периода 21-23 декември 2017 г. ще бъде изтеглен/а печелившият/а Участник за голямата награда в присъствието на нотариус измежду всички регистрирани бележки в периода на Промоцията. Спечелилият голямата награда ще бъде уведомен по телефона и/или чрез e-mail, с информация как да получи своята награда. Начинът за получаване на наградата може да включва вземането и от специално указано място, в който случай съответните разходи по получаване на наградата ще бъдат за сметка на съответния печеливш Участник.
В периода 21-23 декември 2017 г. ще бъде изтеглена и 1 резерва. Редът за свързване с резервата е уточнен в точка 17 от настоящите правила.

Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
* регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за печалбата, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата
* техни лични данни: три имена, дата на раждане, номер на ЛК, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Малките награди ще бъдат изпратени за сметка на Организатора не по-късно от 23.12.2017. За избягване на неясноти, всякакви разходи, свързани с получаването и използването на голямата награда (с изключение на описаните в чл. 12.1) се поемат от печелившия/та. Малките награди се предявяват от спечелилите участници до 21.12.2017 г., а Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата.

Голямата награда се предявява от спечелилия участник до 30.12.2017 г., а Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. В случай, че победителят не потвърди наградата си до 30.12.2017г., на 31.12.2017 Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непотвърдена награда, както е описано в точка 14. Резервния победител трябва да предяви наградата си до 8 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че никой победител или резерва не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара