Спечелете 100 Star Wars светлинни меча и 10000 ключодържателя от Duracell


Краен срок - 3 януари 2018

Спечели един от 100 Star Wars светлинни меча

Купи блистер с батерии Duracell от 4 броя или повече и регистрирай касовата си бележка тук, за да участваш в томбола за един от 100 Star Wars светлинни меча.

Кампанията се разделя на две части:

    Национална кампания с награди, обвързана с покупка, валидна само при изпълнение на посочените условия в настоящите Официални Правила на кампанията („Национална Кампания“).
    Кампания, в търговската мрежа с моментни награди, обвързана с покупка, валидна само при наличието на промо екип/представител на Duracell в търговските обекти, посочени в настоящите Официални правила („Кампания с моментни награди“).

„Националната кампания“ с награди ще се проведе в периода 9 Ноември 2017 – 3 Януари 2018 г. включително.
    „Кампания с моментни награди“ в обектите с промо екипи на Duracell, ще се проведе в периода 20 Ноември 2017– 25 Декември 2017 г.

Участващите продукти са: всички опаковки/блистери с батерии на Duracell, които се продават в търговските обекти, участващи в „Кампанията“.

След приключването на „Кампанията“ участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

Механизъм на „Националната кампания“

Всеки, който закупи, който и да е блистер Duracell от минимум четири батерии може да вземе участие в „Кампанията“, като регистрира касовия си бон за покупка на www.duracellpromo.bg

Период на кампанията: От 00:00:00 часа на 09.11.2017 г. до 23:59:59 часа на 03.01.2018 г.

За да спечели награда от „Националната кампания“ всеки участник трябва да отговаря на следните условия:

- Да закупи в периода на кампанията, посочен по-горе, блистер Duracell от минимум четири батерии, от който и да е от участващите търговски обекти, посочени в чл. 2 на настоящите правила и да регистрира касовия си бон на www.duracellpromo.bg
- Задължителни условя за регистрация на всеки участник: Име и фамилия, телефон, имейл, дата, месец, година, час и минути изписани на касовия бон от покупката.
- Изписване на дата, месец, година, час и минути на касовия бон / съкратено ДДММГГ ЧЧММ /
- Между отделните думи, датата и часът да има разстояние (интервал) и датата да е изписана в поредица дата, следвана от месец, следвана от година, а часът в поредица час, следван от минути. В изписването на датата и месеца се допускат препинателни знаци.
- Един участник има право да участва в кампанията с дадена/една дата и час от касовата бележка само веднъж.
- Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой касови бележки.

Наградите ще бъдат 100 броя светещи мечове Duracell Star Wars.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в присъствието на нотариус, на следните дати:

    27-ми Ноември 2017г.;
    4-ти Декември 2017г.;
    11-ти Декември 2017г.;
    18-ти Декември 2017г.;
    4-ти Януари 2018г.

На всяка една от посочените дати ще бъдат теглени по 20 печеливши участници.

На печелившите ще бъде изпратен SMS и имейл на посочен от тях, по време на регистрацията, телефонен номер и имейл адрес, който да ги информира, че печелят награда. Печелившите участници трябва да отговорят на получения SMS или и мейл, като изпратят адрес за доставка, на който да им бъде изпратена спечелената награда.

Наградите се доставят на посочения от печелившия участник адрес с куриер за сметка на Организатора.

Наградите ще бъдат разпратени в рамките на 7 работни дни след подаване на коректен адрес за доставка.

„Кампанията‘’ се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този Официален правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност, както по отношение на наградите в „Националната кампания“, така и на тези в „Кампанията с моментни награди“

Всеки изтеглен участник ще може да получи наградата си само срещу предоставяне на касова бележка отговаряща на данните (дата и час) от касовата бележка въведени при регистрацията в секция „Регистрирай се за участие“ на сайта www.duracelpromo.bg

Механизъм на „Кампанията с моментни награди“

Кампанията, в търговската мрежа с моментни награди, обвързана с покупка, e валидна само при наличието на промо екип/представител на Duracell в участващите търговски обекти.

1. В магазинната мрежа Организаторът провежда „Кампания с моментни награди“, обвързани с покупка със следния механизъм:

Всеки, който закупи който и да е блистер Duracellот минимум четири батерии може да получи моментален подарък от брандирания щанд в магазина – ключодържател Duracell Star Wars.

За да спечели награда от „Кампанията с моментни награди“ всеки участник трябва да отговаря на следните условия:

След покупката на който и да e блистер Duracell от минимум четири батерии, клиентът представя касовата си бележка, удостоверяваща закупуването на продуктите, на промо екип/представител на Duracell, който се намира след касова зона. След предоставяне на касовата бележка, клиентът получава възможността да участва в играта за моментна награда и да спечели награда ключодържател Duracell Star Wars.

За целите на кампанията са предвидени 10 000 броя ключодържател Duracell Star Wars.

„Кампанията с моментни награди“ е в сила до изчерпване на наградите.

Участието за моментни награди не изключва участието на клиента в състезанието за големите награди в рамките на „Националната кампания“.

Ако клиентът закупи един блистер Duracell от минимум четири батерии може да участва и в двете кампании едновременно.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара