Спечелете 3 броя iPhone 8, 5 ваучера по 800 лв. и 10 ваучера по 200 лв. от Техномаркет


Краен срок - 30 ноември 2017

Играта се организира и провежда във всички търговски обекти „Lafka“ на "Табак Маркет" АД, находящи се на територията на Република България.

Всеки клиент на "Табак Маркет" АД, закупил стока или услуга на стойност равна или надвишаваща 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, получава правото да участва в Играта. Клиентът трябва да попълни Талон за участие, предоставен му от служителите на Организатора в търговските обекти Lafka, и да приложи към него получения при покупката касов бон. Посочената стойност от 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева важи за еднократна покупка на една или на повече стоки и/или услуги, извършена във всеки  търговски обект „Lafka“ на "Табак Маркет" АД в страната;

Талон за участие, представлява цветна хартиена бланка, с формат А6, оформена като рекламно-информационен материал. Желаещите да участват в Играта, които са извършили еднократна покупка на стойност, равна или надвишаваща 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, попълват личните си данни (име, фамилия, адрес, телефонен номер и електронна поща за контакт), прикрепват фискалния бон, удостоверяващ извършената от търговски обект на Организатора покупка на стойност равна или надвишаваща 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, и поставят Талона за участие в специално разработени за целта урни /кутия на късмета Lafka/, в обектите на „Табак Маркет“ АД, през целия период на Играта.

Само потребителите, които отговарят на тези Общи условия в периода на провеждане на Играта, имат право да участват в тегленето на наградите и определянето на победителите.

В Играта участват всички стоки и услуги, налични и предлагани за продажба в търговските обекти Lafka, находящи се на територията на Република България, чиято стойност поотделно или в съвкупност при извършване на еднократна покупка от потребител надвишава или е равна на 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, с изключение на изчерпателно посочените в т.5.2 от настоящите Общи условия;

В Играта не участват касови бележки, чиито суми са генерирани от  платени в обекти Lafka вноски по кредити, зареждане на ваучери или плащане на сметка за мобилни услуги.

Наградите, определени за спечелилите участници в Играта, са:

а/ награда No 1 – 3 (три) броя Apple iPhone 8, 64 GB, EarPod с Lightning Кабел, адаптер Lightning към жак за слушалки, Lightning към USB захранващ адаптер, всеки на стойност от 1550 (хиляда петстотин и петдесет) лв. с вкл. ДДС. Поддържа:
• Kлетъчни технологии GSM, UMTS и LTE
• Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS
• Някои функции не са достъпни във всички области и зависят от вашия абонаментен план и от мрежата на мобилния оператор
• Информация за LTE вижте на адрес www.apple.com/iphone/LTE
• Допълнителна информация ще намерите на www.apple.com/bg/iphone/specs.html

б/ награда No 2 – 5 (пет) броя ваучери за пазаруване е Техномаркет, всеки на стойност от 800 (осемстотин) лв, с вкл. ДДС. Ваучерите важат за закупуване на всички стоки от магазини „Техномаркет“, с изключение на електронния магазин www.tehnomarket.bg. Сумата по ваучерите може да се използва еднократно, с възможност за доплащане, при закупуване на стоки с цени, по - високи от номиналната стойност на ваучерите.
При закупуване с ваучерите на стоки от магазините на „Техномаркет“ на цена по-ниска от номиналната стойност на ваучера, не е възможно връщане (изплащане) на остатъка до номиналната му стойност,. Не се допуска осребряване на ваучера /замяна за паричната му равностойност/.
Срокът за ползване на ваучерите е 31.12.2018 г.

в/ награда No 3 – 10 (десет) броя ваучери за пазаруване в магазини „Техномаркет“, всеки на стойност от 200 (двеста) лв, с вкл. ДДС. Ваучерите важат за закупуване на всички стоки от магазини Техномаркет, с изключение на електронния магазин www.tehnomarket.bg.
Сумата по ваучерите може да се използва еднократно, с възможност за доплащане, при закупуване на стоки с цени, по- високи от номиналната стойност на ваучерите. При закупуване с ваучерите на стоки от магазините на „Техномаркет“ на цена по-ниска от номиналната стойност на ваучера, не е възможно връщане (изплащане) на остатъка до номиналната му стойност,. Не се допуска осребряване на ваучера /замяна за паричната му равностойност/.

Срокът за ползване на ваучерите е 31.12.2018 г.

Всеки потребител има право да участва в Томболата чрез попълване на неограничен брой Талони за участие, всеки от които придружен с касова бележка за осъществена покупка на обявената стойност от 15.99 лв. Един Талон за участие, удостоверяващ покупката на стоки и/или услуги от търговските обекти Lafka на „Табак Маркет“ АД на стойност равна или по-висока от 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, се приема за една регистрация в Томболата.

Тегленето на наградите се извършва в Централния офис на „Табак Маркет АД“, находящ се в гр. София, ул. „Княз Борис І“ No  161. Урните /кутии на късмета Lafka/, с поставените от потребителите Талони за участие в Играта, се събират от всички търговски обекти на Организатора и се доставят до Централния офис. Тегленето на печелившите участници в Играта се извършва от 3 (три) членна Комисия, съставена от представители на Организатора. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници, заявили участие, чрез попълване на Талон за участие в Играта.

Наградите и имената на печелившите участници в Играта ще се изтеглят на 15 Декември 2017 г., за което членовете на Комисията ще съставят и подпишат Констативен протокол, отразяващ общия брой на получените Талони за участие, допуснатите и недопуснати до участие в Играта участници, имената на победителите и спечелените от тях награди, както и резервните печеливши в Играта „Есенна томбола“.

След определяне на печелившите участници, ще се изтеглят 5 (пет) резервни печеливши участника. Резервен печеливш участник може да замести предходно изтеглен печеливш участник, при условие, че печелившият участник не може да бъде открит ( предоставил е непълни и/или неточни контактни данни) и Организаторът няма друга възможност за контакт с него. Печелившите от тегленето участници и награди ще бъдат обявени на 15 Декември 2017 г. в 12:00 часа, на сайта http:// lafka.bg.

В срок до 10 (десет) дни, считано от датата на теглене на наградите, представител на Организатора ще се свърже лично  с всеки от спечелилите участници за предоставяне на информация за наградите и за потвърждаване на адреса и дата на доставка на наградата. Организаторът не носи отговорност ако предоставения телефонен номер е грешен или непълен или ако спечелилият участник не отговаря на обаждането му след три последователни опита. Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора от куриерска фирма Speedy или лично чрез служител на Табак Маркет АД. Ако получателят не бъде открит на потвърдения адрес, куриерът ще се свърже с него по телефон за промяна на датата или адреса на доставка или за получаване на пратката от офис на Speedy.

Приема се за отказ от получаване на спечелена награда, ако участникът не е потърсил наградата си в срок до 20 (двадесет) дни след обявяване имената на печелившите участници на платформата http://lafka.bg


Спечелете СЕГА

3 Коментари

  1. Какво става?? Днес е 15 12.2017 г. Изтеглиха ли печелившите в 12.00 часа, които са си закупили стоки от Лафка на стойност, по-голяма от 15.99 лв.???!

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара