Спечелете електрически конвектор, термо чаши и магнити


Краен срок - 30 ноември 2017

✴✴✴Играй и спечели с BGR GROUP LTD!✴✴✴
1. Харесай нашата Facebook страница;
2. Харесай и сподели (публично) поста с играта;
3. Регистрирай се за участие;

Включи се в нашата есенна игра в периода от 30.10. до 30.11.2017г. и имаш шанс да спечелиш някоя от страхотните награди, които раздаваме!
 

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка.

За да участва в Играта, участникът трябва да хареса официалната Facebook страница на BGR GROUP LTD – да хареса и сподели публично поста с играта от нея, след което да посети уебсайта на BGR GROUP LTD - http://bgr.bg/facebook-game/ и да попълни регистрационната форма за участие. Всеки потребител има право да участва само един път в Играта, с един мобилен номер и един e-mail адрес.

След изтичане периода на Играта и обработване на резултатите ще бъдат изтеглени 31 участника измежду всички взели участие. Изтеглените участници печелят една от наградите описани в т. 7.1. от настоящите Правила. Номерата на печелившите участници се теглят автоматично чрез специално разработен за нуждите на Играта софтуер за теглене на печеливши на случаен принцип, в присъствие на член от екипа на Изпълнителя и Организатора, след което печелившите профили се проверяват ръчно от представител на Изпълнителя за нередности като, но не само: невалидни мобилни номера, e-mail адреси, невалидни регистрации и др.

Печелившите, се обявяват в срок до 5 работни дни от тегленето по предходното изречение на уебсайта на играта, в подраздел „Печеливши“. Всички печеливши в рамките на 5 дни след проведеното теглене ще получат SMS на мобилния номер/ имейл, който са посочили при регистрацията си в играта. Чрез SMS/ имейл те ще получат информация за спечелената награда. В срок от 14 дни от получаване на съобщението/ имейл-а, спечелилият участник следва да се обади на посочения в съобщението/ имейл телефонен номер, за да остави данни за доставка на наградата си (Три имена, адрес и телефон за връзка).

Наградите ще бъдат доставени до печелившите участници чрез куриер, за сметка на Организатора, на посочен от тях адрес, до 30 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на данни за доставка, съгласно т. 5.2. от настоящите правила. Наградата може да бъде получена лично от печелившия. Допуска
се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия.

Наградите в Играта са както следва:
1. Електрически конвектор Atlantic Odyssee – 1бр.
2. Дизайнерски термо чаши – 10бр.
3. Фирмени магнити – 20бр.

Не се допуска замяната на спечелените награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара