Спечелете телевизор, лаптоп и iPhone7


Краен срок - 31 декември 2017

Всяко лице, което посети офис на ПРОФИ КРЕДИТ България и пожелае да участва, може да попълни и подаде талон за участие в томболата като предостави своите имена, телефон и e-mail и отбележи един от три възможни подаръка, който желае да получи - Iphone 7, 49-инчов SMART телевизор Samsung или лаптоп HP, с модели и спецификации по преценка на Организатора.

Тегленето на печелившите участници ще се извърши на томболен принцип, на три пъти, като ще бъде изтеглен по един печеливш на всяко теглене.

Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което посети някой от офисите на ПРОФИ КРЕДИТ България, попълни и подаде талон за участие. Участието в томболата не е обвързано с кандидатстване и/или сключване на договор за кредит.

В томболата нямат право да участват служители и сътрудници на Организатора.

1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени по следния начин:
* един на 15.11.2017 г. за участниците, попълнили талон през месец октомври;
* един на 15.12.2017 г. за участниците, попълнили талон през месец ноември;
* един на 12.01.2018 г. за участниците, попълнили талон през месец декември.

Всеки печеливш участник ще бъде изтеглен от комисия, състояща се от трима членове – служители на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД.

Изтегленият печеливш участник ще получи подаръка, който е отбелязал в своя талон за участие. В случай че изтегленият печеливш участник е отбелязал в своя талон за участие повече от един подарък, печелившият ще получи един от отбелязаните подаръци, по преценка на Организатора.

В срок до 5 (пет) работни дни от всяко теглене печелившият участник да бъде уведомен по телефона, посочен от него в талона за участие, като ще бъдат направени не по-малко от 5 опита за контакт. При неуспешен контакт, на печелившия ще бъде изпратен имейл, на посочения в талона e-mail адрес, с който ще бъде поканен да се свърже с организатора за уточняване получаването на подаръка.

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД ще изпрати подаръка в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на осъществения контакт със съответния печеливш участник, до офис на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД, удобен за печелившия участник и уточнен при телефонния разговор с него по горната т. 2. Подаръкът ще бъде предаден с приемо-предавателен протокол единствено и само лично на лицето, вписано в талона и изтеглено като печеливш, като печелившият представя своята лична карта за удостоверяване на самоличността си и на съответствието с лицето, вписано в талона и изтеглено като печеливш.

Всяко лице, изтеглено като печеливш, което не посети уточнения в разговора офис на Организатора, за да си получи подаръка, в срок от 15 дни от уговорената дата за получаване на подаръка.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара