Спечелете 220 готини пуфа Milka

Краен срок - 31 юли 2015

Продукти участващи в промоцията – Milka шоколади, бисквити и/или бонбони независимо от вида и грамажа.

За да получат награда от промоцията, победителите са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, касовите бележки от закупения продукт (и), който показва, че е била направена покупка на продукти Milka на стойност най-малко 6 лв. Необходимо условие е, закупуването на Milka продукти, на обща стойност не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Механизъм на промоцията /играта/:

Стъпка 1: Закупете Milka шоколади, бисквити и/или бонбони (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв. Необходимо условие е, закупуването на Milka продукти, на обща стойност не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирайте стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата http://www.milka.bg/ или като изпратите SMS на кратък номер 1080, валиден за всички мобилни оператори (стойността на един SMS е 0.29 лв с ДДС за абонати на Теленор и 0.30 лв с ДДС за абонати на Мтел и Виваком.)

Стъпка 3: Разбери веднага дали печелиш една от предвидените награди. Всеки участник ще бъде уведомен непосредствено след регистрацията на стойността и кода от касовата бележка, дали печели.

Награди:

Milka ПУФ – общо 220 броя за периода на промоцията.

Тегленето на награди ще се извършва всеки ден на произволен принцип, по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база регистрации в промоцията.

По така описаната механика на промоционалната игра, в периода й ще се разпределят за спечелване средно по 7 /седем/ броя Milka пуф на ден.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Създаването на профил може да стане посредством вписване на фейсбук профил или чрез създаване на отделна регистрация. И при двата случая, потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер и да го потвърди. За целта на предоставения телефонен номер участникът ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе в специално поле, за да завърши успешно регистрацията на профила си. Всяка отделна регистрация/участие изисква отделна верификация по указания по-горе начин.

С един SMS може да бъде регистриранa само еднa касова бележка. За една касова бележка може да бъде изпратен само един SMS. Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер.

Необходимо условие е, закупуването на Milka продукти (шоколад, бисквити и/или бонбони) на обща стойност не по-малко от 6лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на касовата бележка за закупените продукти Milka пред куриера ( стойността и номера, от която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

Организаторът умолява участниците в играта да пазят старателно касовата бележка на място, което да предпази нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията!

Печелившите участници регистрирали кодoвете си със SMS ще бъдат известени чрез обратен SMS и ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който в 10-дневен срок могат да заявят адрес за получаване на наградата. Печелившите участници регистрирали кодовете си чрез интернет (http://www.milka.bg/) ще бъдат известени веднага след регистрацията чрез допълнителен екран, на който ще трябва да попълнят валидни данни за доставка. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

Един участник може да направи максимум 5 регистрации на денонощие.

Един участник може да направи максимум 20 регистрации за периода на промоцията.

Всеки пореден опит ще бъде считан, като невалидна регистрация.

Един участник може да спечели само по един брой награда.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара