Спечелете велосипеди за цялото семейство и подаръчни комплекти от dm

Краен срок - 31 юли 2015

Стартира конкурсът "Моето лято с dm"! Каним всички Слънчеви деца да участват в него като ни изпратят рисунка, апликация или друго творение на тема "Моето лято с dm" и спечелете велосипеди за цялото семейство.

В конкурса могат да участват деца до 12-годишна възраст включително с рисунки или друг вид, направени от тях творчески работи (без снимки) във всякакъв формат, изпълнени с всякакви материали - водни бои, темперни бои, пастели, фулмастри, моливи, апликации и др., на тема „Моето лято“. Всяко дете има право на участие само с една рисунка или друга направена от него творческа работа.

Рисункитe или творческите работи трябва да бъдат изпратени на следния пощенски адрес на Централата на dm България: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ No. 115 M, сграда Д, ет. 3, офис 3.1. за конкурса „Моето лято”. Рисунките или творческите произведения могат да бъдат предадени и в най-удобния за участника dm филиал. Всички те трябва да са озаглавени, като на гърба на всяка рисунка/творческа работа е необходимо да бъдат четливо написани:
– трите имена на автора;
– възраст на автора / навършени години /;
– населено място;
- име на родител/настойник;
– точен адрес и телефон за връзка, електронен адрес на родител/настойник.

При изпращане на рисунките и творбите по пощата на посочения пощенски адрес на пощенския плик трябва да бъде посочено: «За конкурса «Моето лято».

Всички получени рисунки и творби на участниците – без значение дали са пристигнали по пощенски или по електронен път – ще бъдат качени за преглед под формата на снимка в специално създаден албум-приложение на Facebook страницата на Организатора на следния адрес: https://www.facebook.com/dmBulgaria.

Събраните харесвания на снимките на творбите, участващи в конкурса „Моето лято“, ще бъдат взети предвид при определянето на 5те победителя на допълнителните награди.

Определянето на големия победител в конкурса ще стане на 15.08.2015г. на адреса на Организатора като победителят ще бъде изтеглен на томболен принцип в присъствието на нотариус.

Определянето на петте допълнителни победителя в конкурса ще стане на 15.08.2015г. на адреса на Организатора като измежду 30-те творби, чиито снимки са събрали най-много харесвания в специалния албум на конкурса на страницата на dm България във Facebook жури на dm ще избере пет участника, които ще получат подаръчни комплекти от Oрганизатора.

Родителят/настойникът на победителя ще бъде уведомен за наградата от Организаторите чрез телефонно обаждане от служител на отдел Маркетинг на „дм България” ЕООД на оставения от родителя/настойника телефон за уточняване условията и мястото за получаване на наградата.

Уведомяването ще се извършва до 7 (седем) дни, считано от деня на определянето на победителя в конкурса. Името на победителя ще бъде обявени също така и на Facebook страницата на „дм България” ЕООД - www.facebook.com/dm.Bulgaria, а наградената рисунка/творческа работа ще бъде публикувана на фен-страницата във Facebook, както и на интернет-страницата на Организатора www.dm-drogeriemarkt.bg.

Победителят в конкурса и неговото семейство ще спечелят до четири броя велосипеди по избор на Организатора.

Други пет участника в конкурса ще получат подаръчни комплекти по избор на Организатора.

Наградата трябва да бъде получена от родител/настойник на победителя в избран от последния филиал на Организатора на територията на страната. При получаването на наградата родителят/настойникът на спечелилия участник трябва да представи на служителите на Организатора личната си карта за идентификация.

Победителят в конкурса, който чрез родител/настойник не е потърсил своята награда в срок до 15.09.2015г. губи правата си върху нея.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара