Спечелете Samsung Galaxy S6, 3 таблета Samsung Tab S 8.4”, 12 броя Samsung Galaxy Core II и 90 тениски

Краен срок - 15 септември 2015

За да участват в КАМПАНИЯТА, организирана от „МЕДИЯПОСТ ХИТ МЕЙЛ” БЪЛГАРИЯ ЕООД”, участниците трябва да регистрират за участие и да потвърдят своята регистрация на посочения от тях имейл адрес, като отворят и кликнат на линка за валидиране на регистрацията, който ще получат на електронната си поща няколко минути след регистрация.

При потвърждаване на регистрацията си участниците автоматично ще получат 10 точки и ще разберат дали печелят една от инстантните награди.

В случай, че потребител печели моментна награда, той ще получи покана да попълни своите данни на сайта www.smartlife.bg, след което ще бъде потърсен по телефона от представител на ОРГАНИЗАТОРА.

В случай, че потребител не печели моментна награда, той ще получи покана да увеличи броя на точките си, като завърши своя профил на сайта www.smartlife.bg. Ако не желае да направи това на момента, участникът ще може да завърши профила си и по-късно през секцията „Моят профил“ на сайта www.smartlife.bg.

Всеки участник има възможност да печели допълнителни точки, като изпълнява дневни мисии, или кани свои приятели за участие.

Всяка от дневните мисии носи между три (3) и пет (5) точки. Точният брой може да се види конкретно за всяка мисия на сайта www.smartlife.bg, секция „Как да спечеля?“

Всеки участник, който покани свой приятел да участва в КАМПАНИЯТА и той от своя страна се съгласи, като се регстрира и потвърди регистрацията си, получава допълнителни 2 точки за всеки поканен, регистрирал се и потвърдил участие своя приятел. За да се начислят точките, поканените приятели трябва да са се регистрирали за участие през персоналния линк на канещия ги потребител. Персоналният линк може да бъде видян в секцията „Моят профил“ на сайта www.smartlife.bg.

Наградите, които ще бъдат раздадени в КАМПАНИЯТА, са следните:

90 бр. Дневни моментни награди –  тениска Samsung Smartlife, по една за всеки ден в рамките на КАМПАНИЯТА.

12 бр. седмични награди – 12 броя Samsung Galaxy Core II с тегления на датите 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 14.09

3 бр. месечни награди – 3 месеца по 1 таблет Samsung Tab S 8.4” всеки месец

Голяма награда – 1 бр. Samsung Galaxy S6 32 GB

Условията за участие в томболите с награди са следните:

В дневните томболи за моментните награди участва всеки потребител, който е направил и потвърдил регистрация на сайта www.smartlife.bg. С потвърждаване на своята регистрация, всеки потребител участва единствено в дневната томбола, валидна за деня на регистрацията му, и не може да участва в последващите дневни томболи за моментни награди.

В седмичините томболи за награди участват всички потребители, които в рамките на текущата седмица са натрупали поне 25 точки. Всеки допълнителни 25 точки в рамките на една и съща календарна седмица носят по един (1) допълнителен шанс за участие в седмичната томбола, с изключение на първата томбола на 22.06, която ще включва потребителите, които са събрали 25 точки в периода от 18.06 до 21.06. Всеки потребител има право да участва във всяка седмична томбола само ако в рамките на съответните календарни седмици е натрупал поне 25 точки за всяка, с изключение на първата томбола на 22.06, която ще включва потребителите, които са събрали 25 точки в периода от 18.06 до 21.06. Ако един потребител спечели седмична награда, той автоматично губи право за участие в последващите седмични томболи, но може да участва в томболите за месечните и голямата награди, ако отговаря на необходимите за това условия.

В месечните томболи за награди участват всички потребители, които са натрупали поне 50 точки в рамките на следните периоди: за томболата на 18.07 участват натрупалите 50 точки в рамките на периода 18.06-17.08; за томболата на 17.08 участват натрупалите 50 точки в рамките на периода 18.07-16.08; за томболата на 16.09 участват натрупалите 50 точки в рамките на периода 17.08 – 15.09. Всеки допълнителни 50 точки в рамките на гореспоменатите периоди носят (1) допълнителен шанс за участие в месечната томбола. Ако един потребител спечели месечна награда, той автоматично губи право за участие в последващите месечни томболи, но може да участва в томболите за седмичните и голямата награди, ако отговаря на необходимите за това условия.

В томболата за голямата награда участват всички потребители, които в рамките на цялата КАМПАНИЯ са натрупали поне 150 точки. Всеки допълнителни 100 точки носят по един (1) допълнителен шанс за участие в томболата за голямата награда.

Дневните награди ще се печелят на случаен принцип през всеки ден в периода на КАМПАНИЯТА. Потребителят, който се регистрира и потвърди регистрацията си точно в или първи непосредствено след предварително зададения пешеливш момент, ще бъде уведомен веднага, че печели моментна награда.

Седмичните награди ще се теглят на датите 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 14.09. В томболата за седмични награди ще бъдат включени всички участници, които са отговорили на условията за това в рамките на предходната седмица, като за тегленето на 14.09 ще бъдат включени всички участници, които са отговорили на условията за това в рамките на периода от 01.09 до 13.09, а за тегленето на 22.06 ще бъдат включени всички участници, които са отговорили на условията за това в рамките на периода от 18.06 до 21.06

Месечните награди ще се теглят както следва:

Първа месечна награда: 18.07.2015 г. Участват всички потребители, които в периода 18.06.2015-17.07.2015 г. са изпълнили условията, описани в чл. 6, ал. 2, т. 3.

Втора месечна награда: 17.08.2015 г. Участват всички потребители, които в периода 18.07.2015-16.08.2015 г. са изпълнили условията, описани в чл. 6, ал. 2, т. 3.

Трета месечна награда: 16.09.2015 г. Участват всички потребители, които в периода 17.08.2015-15.09.2015 г. са изпълнили условията, описани в чл. 6, ал. 2, т. 3.

Голямата награда ще се тегли измежду всички потребители, които в рамките на КАМПАНИЯТА са изпълнили условията, описание в чл. 6, ал. 2, т. 4. Тегленето ще се състои на 16.09.2015 г.

 Участници, които бъдат изтеглени като победители, ще трябва да предоставят своите данни, за да може ОРГАНИЗАТОРЪТ да се свърже с тях и да получат наградата си. Под „данни“ тук се разбира: име, фамилия, електронен адрес, пълен пощенски адрес, телефон за контакт. Тази информация ще бъде използвана, за да се валидират победителите в КАМПАНИЯТА. Името и фамилията на участниците са задължителни и трябва да съвпадат с данните по лична карта.

Печелившите ще бъдат информирани, че печелят, със специално pop-up съобщение на сайта www.smartlife.bg, на личния си електронен адрес, предоставен от тях при регистрация и по телефон. Те ще бъдат помолени да дадат лични и други свои данни, вкл. валиден телефон за връзка, за да получат наградата си. Ако до 5 работни, считани от датата на спечелване на наградата, победителят не остави своите данни за връзка, наградата му ще бъде спечелена от резервен участник на следващия ден. Резервният победител също ще разполага с 5 работни дни, за да посочи своите данни за връзка.

Имената на победителите ще бъдат обявени след спечелването на наградите в секцията „Награди и Печеливши” на сайта www.smartlife.bg.

Наградите ще бъдат изпратени на предоставения от всеки печеливш адрес, с куриер, в рамките на 30 работни дни, считани от датата на спечелването на наградата.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара