Спечелете уикенд за двама в Барселона или 5 комплекта смесители Monodin

Краен срок - 29 юни 2015

Спечели ГОЛЯМАТА НАГРАДА  Уикенд за двама в Барселона от 16 октомври 2015г.

или някой от 5-те комплекта смесители Monodin от Roca.

За да участвате в играта следва да се регистрирате и да отговорите на въпросите, посочени в интернет страницата на Roca. В тегленето на Наградите участват само далите верен отговор на всички въпроси. Участието в играта не е обвързано с покупка.

За да участва в Играта всеки Участник, трябва да предостави данни за контакт, включващи име, адрес на електронна поща (e-mail), телефон за връзка, дата на раждане и професия, като с факта на регистрацията, ще се счита, че Участникът дава своето съгласие тези данни да бъдат използвани от Организатора на играта..

Печелившите Участници, които ще получат награди, ще бъдат избрани в присъствието на нотариус чрез теглене на жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници дали верен отговор на всички въпроси. Изборът, чрез теглене на жребий на случаен принцип ще бъде направен на 6 юли 2015 г. - за Голямата награда: Уикенд за двама в Барселона, а също и за останалите награди: 5 комплекта смесители Monodin от Roca.

Имената на печелившите ще бъдат обявени на 7 юли 2015 г. в интернет страницата на Roca

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара