Бъди звезда и спечели BMX Rockstar, слънчеви очила или тениска

Краен срок - 31 май 2015

Предлаганите награди по време на промоцията са предметни и са разпределени както следва:

1. Брандирана оригинална тениска Rockstar – общо 294 бр.

2. Брандирани слънчеви очила Rockstar – общо 168 бр.

3. Велосипед BMX Rockstar – общо 6 бр.

В Промоцията участват енергийни напитки Rockstar оригинал, Rockstar боровинка и Rockstar Зелена ябълка в разфасовки от 0,25 л. ("Участващи продукти").

Всеки участник трябва да закупи 2 бр. от Участващи продукти с една касова бележка и да регистрира в периода на Промоцията по т 3.1. номера на касовата бележка от касовата бележка (фискален бон) за закупуването им в интернет страницата www.rockstarpromo.bg или чрез SMS на кратък номер 1080. За регистрация на номера на касовата бележка в страницата www.rockstarpromo.bg участникът трябва да попълни свои - име и фамилия, телефонен номер, имейл и номер от касовата бележка, с която са закупени 2 бр. от Участващите продукти. Всички участници чрез SMS, независимо дали печелят награда или не, ще получат автоматичен отговор чрез SMS до номера, от който е направена регистрацията на номера на касовата бележка, който ще им предостави възможност да изтеглят тапет на телефона си.

В случай, че участникът печели е длъжен да предаде касовата бележка ( фискалния бон ) за закупени 2 бр. Участващи продукти, номера от която е послужила за извършване на регистрацията, довела до спечелването на наградата, при условията предвидени в т.11.8. от настоящите Правила.

Цената на един SMS на номер 1080 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на M-tel и Vivacom и 0,29 лв. с ДДС за абонати на Telenor, срещу която Участниците получават тапет.

С един SMS може да бъде регистриран само един номер на касовата бележка. За покупката на Участващи продукти, отразена в една касова бележка (фискален бон), може да бъде направена само една регистрация в Промоцията (съответно чрез SMS или на уеб страницата). Повторната регистрация на номер на касовата бележка от една и съща касова бележка, не води до повече от едно участие в тегленето на наградите.

Участниците в Промоцията имат право да изпращат (регистрират) номера на касови бележки, при следните ограничения: от един GSM номер и от един и-мейл адрес, с който е направена регистрация на страницата www.rockstarpromo.bg, могат да бъдат регистрирани суми на покупки на Участващи продукти и номера от най-много десет касови бележки (фискален бон) на ден.

За определяне на спечелилите участници и разпределяне на наградите се провеждат тегления, както следва:

- За дневните награди „Брандирана оригинална тениска Rockstar” или " Брандирани слънчеви очила Rockstar" – ежедневно в периода на Промоцията чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер, който на случаен принцип ще излъчва печеливши. С една регистрация на номер от касовата бележка за закупуване на 2 бр. от Участващите продукти, може да бъде спечелена само една от наградите. Печелившите регистрации нe участват в тегленето на останалите награди;

- За седмична награда „Велосипед BMX Rockstar“ след изтичането на съответната седмица - в първия работен ден на следващата седмица в периода на Промоцията, както и в последния ден на Промоцията, чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер, който на случаен принцип ще излъчва печеливши в присъствието на комисия. С една регистрация на номер от касовата бележка за закупуване на 2 бр. от Участващите продукти, може да бъде спечелена само една от наградите. Печелившите регистрации нe участват в тегленето на останалите награди.

В случай, че в края на съответния период няма регистрирано нито едно участие, даващо възможност за спечелване на награда, теглене не се извършва. В случай, че наградите, подлежащи на изтегляне в съответния ден са повече от броя на участията, даващи възможност за спечелване на награда от съответното теглене, се изтеглят такъв брой награди, който съответства на броя на тези участия, намален с един. Останалите награди, предвидени за съответното теглене, се изтеглят, по преценка на Организатора, в някое/и от следващите тегления до края на Промоцията;

Във всяко от тегленията ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя, в случай че наградата не може да бъде предоставена на спечелил я участник.

Приемат се номера на касови бележки само от валидни касови бележки (фискални бонове от касов апарат/касова система с фискална памет) за участие в Промоцията. Участниците носят отговорност за това да обърнат внимание на търговския обект в случай на издаване на невалидна касова бележка (служебен бон) вместо фискален бон.

Приемат се за регистрация и участие номера на касови бележки само от касови бележки (фискални бонове), на които ясно е посочено (отпечатано от касовия апарат или касовата система с фискална памет), че е закупен Участващ продукт. Не се приемат за участие в Промоцията номера от касови бележки, на които закупения Участващ продукт е маркиран „артикул“, “продукт“, „безалкохолно“ и т.н., от които не става ясно, че е закупен Участващ продукт.

В случай, че касовият апарат или касовата система с фискална памет не е в състояние да изпише коректно името на закупеният продукт, то тогава при наличие на покупка на Участващ продукт (Rockstar оригинал, Rockstar боровинка и Rockstar Зелена ябълка в разфасовки от 0,25 л.) с изписване на думите „артикул“, “продукт“, „безалкохолно“ и т.н., е необходимо касовата бележка с направената съответна покупка да бъде валидира/заверена с подпис, печат и име от Управителя на магазина, от който е направена покупката.

В петдневен срок от получаване на SMS, съответно и-мейл, от Организатора за спечелване на награда, спечелилият участник следва да се обади на телефони 024191234, 0898150534 (на цена в зависимост от тарифния план на абоната) при работно време от понеделник до петък и от 09.00 часа до 20.00 часа . Участникът следва да посочи пълното си име, телефонен номер и валиден домашен адрес или адрес по месторабота за получаване на наградата чрез куриер. Участникът може да посочи и трето лице- получател, надлежно оправомощено от него. Разходите по доставката на наградите са за сметка на Организатора.

В случай, че спечелилият участник не се свърже с Организатора в предвидения тридневен срок, той губи правото си на награда и тя се разпределя при условията на т.11.7 от настоящите Правила.

Печелившите участници получават наградите си само след предаване на съответната касова бележка (фискален бон) от която е регистриран печелившият номер на касовата бележка, отразяваща покупката на 2 бр. Участващи продукти, на куриера доставящ наградата.

Наградите ще бъдат изпратени на печелившите участници в срок от 30 работни дни след изпълнение на условията по т. 12.1 от настоящите Правила, освен ако има забава по независещи от Организатора обстоятелства. Наградата се получава срещу валидна касова бележка, чийто номер съответства на номера спечелил награда.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара