Спечелете 40 смартфона Samsung Galaxy S6 и 100 часовника Samsung Gear Fit

Краен срок - 22 май 2015

Участието в Играта е обвързано със закупуването на стока или услуга от магазин в Търговски център The Mall. Право на участие в Играта има всеки, който по време на Периода на Играта е закупил стока или услуга, от който и да е магазин в Търговски център The Mall, на обща стойност не по-малко от 30 лв. (тридесет лева). При покупка на стока или услуга от магазин „Carrefour” изискването по предходното изречение не се прилага, като в този случай стойността на покупката трябва да е на обща стойност не по-малко от 60 лв. (шестдесет лева). В Играта не може да се участва с касови бележки за заплатени битови сметки, сметки към мобилни оператори, както и за обмен на валута на територията на The Mall.

При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия Участниците имат възможност да спечелят една от следните предметни награди:

- 40 смартфона Samsung Galaxy S6; и

- 100 часовника Samsung Gear Fit.

За Периода на Играта, АП Ритейл организира 4 (четири) броя томболи на следите дати: 01.05.2015 г., 08.05.2015 г., 15.05.2015 г. и 22.05.2015 г.

В 18:30 ч. на всяка от определените дати по-горе, в магазин „Samsung”, находящ се на етаж 1 в Търговски център The Mall, чрез томбола на случаен принцип и в присъствието на нотариус, ще се изтеглят по 35 (тридесет и пет) Участника за следните Награди: 10 смартфона Samsung Galaxy S6 и 25 часовника Samsung Gear Fit.

Имената на спечелилите Участници се обявяват до 24:00 часа на всяка от определените дати, на които ще бъде проведена томболата, на интернет страницата на The Mall: www.themall.bg, както и на следните фейсбук страници: www.facebook.com/themall.bg и www.facebook.com/SamsungBulgaria.

Спечелилите Участници имат право да получат своите Награди в магазин „Samsung”, находящ се на етаж 1 в Търговски център The Mall, при следните условия:

а.       Участникът да потърси своята награда в срок не по-късно от 2 (два) дни след датата, на която са изтеглени печелившите Участници за съответната томбола;

б.      Участникът да представи касовата бележка или документ, удостоверяващ надлежно извършена покупка на стойност над 30 лв. (тридесет лева), респективно на стойност над 60 лв. (шестдесет лева) за касова бележка или документ, удостоверяващ надлежно извършена покупка от магазин „Carrefour”, с ненарушен вид, при условията на т. IV.4. по-горе;

в.       Участникът да предостави валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на валидно попълнена листовка, удостоверяваща самоличността на спечелилия Участник; и

г.        Налице е валидно попълнена листовка, съгласно настоящите Общи условия.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара