Спечелете всяка седмица 25 брандирани KIT KAT® пуфа

Краен срок - 29 март 2015

За всички фенове на почивката, това е за вас!

1. Купи десерти KIT KAT® на минимална стойност от 1,40 лв.

2. Въведи кода, датата и сумата на закупени десерти KIT KAT® от касовата бележка

3. Регистрирай се и участвай в играта от 02.03.2015г. до 29.03.2015г.

Участващи продукти: Всички видове десерти с марката KIT KAT®- KIT KAT® CHUNKY® Млечен, KIT KAT® CHUNKY® Лешник, KIT KAT® CHUNKY® Бял, KIT KAT® CHUNKY® Фъстъчено масло, KIT KAT® CHUNKY® Двоен Карамел, KIT KAT® 4 Finger.

Награди: 100 броя брандирани KIT KAT® пуфи, които ще бъдат раздавани на седмичан база по 25 броя.

Всеки участник може да участва в промоцията само с касови бележки, чиито кодове не са били регистрирани или представени за целите на друга игра, организирана от „Нестле България“ АД.

Всеки потребител, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи десерти KIT KAT® на минимална стойност от 1,40 лева.

Потребителят заявява участие в специално разработен за целта интернет сайт, като въвежда номера и датата на касовата бележка, заедно със стойността на закупените от него десерти KIT KAT®. За да завърши регистриранията в играта, потребителят въвежда две имена и електронен адрес (e-mail).

С единично регистриране на минимална стойност от 1,40 лева, потребителят има право да участва само за 1 от 25-те седмични награди. Регистрация през конкретна седмица дава възможност за спечелване на награда само в тази седмици.

За участие за наградите през следващите седмици от промоцията, потребителят трябва да регистрира касови бележки през конкретната седмица, в която желае да участва.

В края на всяка седмица всички стойности, въведени във вече регистрираните имена се зануляват.

Регистрирането на повече от една касова бележка на минимална стойност от 1.40 лева не дава по-голям шанс на участниците за печалба. Всеки един участник има право да спечели само една награда през целия период на промоцията.

След спечелването на награда през определена седмица, името на спечелилия участник се блокира автоматично за участие за следващи седмични тегления.

Участникът е длъжен да пази касовите бележки от закупените десерти KIT KAT®, чиито номер и час е регистрирал, тъй като служителят на куриерската фирма ще изиска да му бъдат показани при предаване на наградата. При непредоставяне за проверка на касовите бележки, наградата няма да бъде предадена и в срок от 3 дни ще бъде обявен друг печеливш.

Наградите ще се теглят на случаен принцип чрез специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за печалба на всички участници всяка седмица. Ще бъдат изтеглени по 25 ( двадесет и пет) брандирани KIT KAT® пуфи на седмична база, като конкретните дати за теглене са както следва:

*  печелившите от седмица 1-ва ще бъдат изтеглени на 09.03.2015г.;

* печелившите от седмица 2-ра че бъдат изтеглени на 16.03.2015г.;

* печелившите от седмица 3-та ще бъдат изтеглени на 23.03.2015г.;

* печелившите от седмица 4-та ще бъдат изтеглени на 30.03.2015г.

След определяне на печелившите участници, всяка седмица се изтеглят 10 (десет) резервни участника.

Наградите се получават, чрез куриерските услуги на фирма „Тип Топ Куриер“ в срок до 30 /тридесет / работни дни от предоставяне на изисканата информация от спечелилия участник. В случай, че на адреса, посочен от спечелилия участник няма никой, куриерът оставя бележка с посочени координати на най-близкия офис на Тип Топ Куриер, на който до петия ден от датата на оставеното съобщение спечелилият участник може да си получи пратката. Непотърсените до петия ден пратки се връщат от куриерската фирма на организатора на промоцията.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара