Спечелете 3 комплекта за риболов, палатка, рибарски панталони или макара в играта на Lidl

Краен срок - 5 април 2015

За да се включи в Играта, всяко физическо лице, което отговаря на условията, трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу, след като влезе от своя Facebook профил на Facebook страницата на ЛИДЛ:

-  да отвори приложението „Дай шанс на Балканката: Развъждане“;

-  да приеме приложението „Дай шанс на Балканката: Развъждане“;

-  да се включи в Играта като развъжда и пуска виртуални балкански пъстърви в приложението „Дай шанс на Балканката: Развъждане“, като целта е да развъди и пусневъзможно най-голям брой виртуални балкански пъстърви.По време на Играта ще се показват образователни карета, даващи полезна и интересна информация за балканската пъстърва.Образователните съобщения са тематично свързани с действията на потребителите в приложението.

Във фейсбук приложението потребителите могат да развъждат и пускат виртуални пъстърви.

На фейсбук потребителя ще бъдат предоставени първоначален брой от 100 виртуални  жълтици, които той да използва по предназначение както прецени.

На потребителя са предоставени първоначален брой от 10 виртуални пъстърви, които са на първи стадий (малки), които потребителят трябва да отглежда и развъжда.

С жълтиците потребителят  може да  купува  виртуална храна за балканките и декорация за своя вир.

Почистването на вира на балканките е безплатно и не изисква виртуални жълтици.

Потребителят  получава нови 100 виртуални жълтици най-рано 24 часа след като е бил в приложението.

Ако потребителят не е играл в приложението, той получава новите 100 виртуални жълтици тогава, когато влезе отново в приложението, но не по-рано от 24 часа след получаването на последните виртуални жълтици.

Потребителят получава 20виртуални жълтици за всяка пусната виртуална риба.

Основни индикатори са:

1. Растеж на балканките – показател, зависим от храненето, почистването на вира и декорирането му.

2. Развъждане на балканките – показател, зависим от храненето и почистването на вира.

В приложението балканките растат и се развъждат:

Растежът на балканките протича в три стадии:

1. Първи стадий – малка балканка

2. Втори стадий – средна балканка

3. Трети стадий – балканка за виртуално пускане да плува свободно

Във фейсбук приложението потребителите могат да правят следните действия:

- да развъждат виртуални пъстърви

- да хранят виртуалните пъстърви

- да декорират виртуалния вир

- да почистват виртуалния вир

- да пускат виртуални пъстърви след като са достигнали етап на пускане извън виртуалния вир

- В приложението e показана бройката на пуснатите от потребителя балканки.

- В приложението e показана общата бройка на отглежданите от потребителя балканки.

- В приложението e визуализиран  крайният таргет от 100 000 пъстърви, както и колко реално са пуснатите от потребителите виртуални балканки спрямо тези 100 000.

Храненето на балканите влияе на растежа (стадиите) и размножаването на балканките (броя).

Колкото повече храна се дава на балканките, толкова по-бързо достигат следващ стадий на растеж и ще се развъждат те, т.е.  ще се увеличава техният брой.

Балканките достигат до стадий за пускане, след което могат да бъдат пуснати от потребителя извън вира, когато той реши.

Когато балканките са на етап готови за пускане, те са обозначени по различен начин от останалите и се вижда бройката на готовите за пускане балканки.

Когато потребителят не пуска своите балканки, които са готови за пускане, те не растат, но се размножават. Когато купува виртуална храна, потребителят храни и тях.

Декорацията на вира от страна на потребителя подобрява средата на балканката и увеличава бързината на растеж на балканките (стадиите на растеж). Този показател не влияе на развъждането.

Потребителят може да закупи всяка една от декорациите за своя вир еднократно.

Замърсяването на вира е на три стадии:

1. При първия стадий – вирът е замърсен леко.

2. Втори стадий – видимо  вирът е по-замърсен.  Потребителят  получава нотификация, че вирът му има нужда от почистване.

3. Трети стадий – вирът видимо е най-замърсен. При този стадий спира процесът на развъждането на риби, спира и процесът на растеж на балканките. При този стадий потребителят не може да нахрани своите балканки, преди да е почистил своя вир.

При натискане на бутона за почистване се почиства вирът.

Замърсяването на вира е свързано с честотата на чистене на вира на виртуалните  балканки.

При невлизане в приложението и непочистване на вира от страна на потребителя на всеки 8 часа се достига следващ етап на замърсяване.

След приключване на Играта ЛИДЛ ще пусне в реките на България 100 000 истински балкански пъстърви.

Имената/псевдонимите (посочени на техния Facebook, с който са участвали в Играта) на първите 20 с най-много пуснати виртуални балканки във временното класиране Участници ще бъдат посочени във временна класация, която ще бъде публикувана в самото приложение на Играта (линк към приложението), с цел Участниците да следят развитието на Играта и ефективността на тяхното участие.

Тримата Участници, които са изпълнили условията и са развъдили най-голям брой виртуални балкански пъстърви ще спечелят следните три награди (снимките на наградите, показани на Facebook страницата на ЛИДЛ, са с илюстрационна цел и са възможни разлики с външния вид на наградите):

•        I награда - Комплект за риболов Crivit Outdoor – 1 бр.
•        II награда - Комплект за риболов Crivit Outdoor – 1 бр.
•        III награда - Комплект за риболов Crivit Outdoor – 1 бр.

Броят на развъдените виртуални балкански пъстърви ще бъде определящ при раздаването на наградите (т.е. Участникът,пуснал най-голям брой виртуални балкански пъстърви, ще бъде носител на I награда, следващият Участник пуснал най-голям брой виртуални балкански пъстърви ще получи II награда и т.н.). В случай, че има еднакъв брой пуснати виртуални балкански пъстърви измежду резултатите на избраните трима Участници, определянето на наградите ще се извърши от Организатора по негова собствена преценка. Всеки Участник има право да получи само една награда.

Всички Участници, включително и тези получили награда по т.7.1 по-горе,участват в томболата за спечелването на следните награди:

•        Палатка тип „иглу“ Crivit Outdoor – 1 бр.
•        Рибарски панталон с ботуши  Crivit Outdoor – 1 бр.
•        Макара със свободен ход Crivit Outdoor – 1 бр.

Томболата ще се проведе на 06.04.2015 г.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара