Спечелете LG G Flex 2 или един от 10 специални подаръка

Краен срок - 2 април 2015

Извивките в дома ви? Извивките на архитектурните сгради? Извивките на крилата на птиците? Или дъгата?

Търсете "извивката" в заобикалящата ви действителност, заснемете я, качете в Instagram с hashtag of #LGnameriizvivkite и спечелете LG G Flex 2 или един от 10 специални подаръка!

По време на играта участниците трябва да направят собствени фотографии на извити форми, които са открили в заобикалящата ги среда, в дома им, в населеното им място или в природата, съгласно тематиката на настоящия правилник на играта. За да вземат участие в играта, съгласно настоящия правилник, трябва да качат изготвените от тях фотографии в личния си Instagram профил. Печелившите снимки ще бъдат подбирани сред качените по този начин и отговарящи на всички условия на настоящия правилник на играта фотографии.

Играчите могат да вземат участие в играта с една и съща снимка само веднъж. При еднакви фотографии, само снимката качена първа и играчът, който пръв я е качил, може да вземе участие в Играта. Един играч може да вземе участие в играта с повече от една снимка.

Предметни печалби: 1 бр.  LG G Flex 2 извит смартфон и 10 бр.  LG подаръчни пакети.

Печелившите се избират от професионално жури, в присъствието на нотариус. Членовете на журито са представените по време на играта фотографи и мениджърите на LG като избирането на печелившите става по тяхна преценка сред  онези Играчи, които отговарят на всички изброени по-горе условия и на условията в правилника на играта.

Сред качилите свои снимки ще бъдат избрани единайсет (11)  печеливши играчи и единайсет (11)  резервни.

Професионалното жури ще направи своя избор в рамките на 5 (пет) работни дни след края на Играта.

Печелившите биват оповестени на уебсайта на Организатора и на Фейсбук страницата му в рамките на 5 (пет) работни дни след приключването на играта.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара