Спечелете 20 самолетни билета до 5000 лв., 3 скутера Peugeot Vivacity и 300 комплекта чаши от Kamenitza

Краен срок - 30 април 2015

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
Награди

Брой награди

Описание на наградата

1

Самолетен билет за Приятел

20

1 (един) двупосочен билет на стойност не по-висока от 5 040
BGN. Тази сума включва стойност
на билета и летищни и други такси, дължими на операторите.

2.

“Скутер Peugeot”

3

Скутер “Peugeot
Peugeot Vivacity

3.

„Комплект Kamenitza
чаши“

300

брандирани 6 (шест) стъклени чаши 0,33 л.

За да се участва в Играта, е необходимо да бъдат изпълнени стъпките, описани в поредността по-долу:

1.  участникът трябва да посети интернет страницата на играта;

2.  участникът трябва да потвърди, че е навършил 18 години;

3.  участникът трябва да се запознае и да потвърди, че е съгласен и ще спазва Официални правила на Играта;

4.  участникът трябва да избере едно от трите публикувани видеа за персонализация;

5.  участникът трябва да се регистрира за участие чрез попълване на кратка регистрационна форма, предоставяйки следните данни:

-         Собствени - име (или прякор), фамилия, email адрес, парола (създава се от участника), потвърждение на паролата, телефон за връзка;

-         На приятел, живеещ в чужбина, който е навършил пълнолетие към началната дата на Играта - име (или прякор), email адрес, държава и град извън Република България, в която пребивава.

Регистрацията не може да бъде извършена, ако в регистрационната форма не е попълнена задължителната информация, описана в тази стъпка 5. След извършване на регистрацията за участие, участникът получава електронно съобщение, че регистрацията му е извършена и подлежи на одобрение от администратора на сайта.

Регистрацията за участие трябва да бъде одобрена от администратора на сайта. Одобрението се извършва до 48 часа.

При одобрена регистрация участникът и неговият приятел получават линк с персонализираната видео покана на посочените в регистрационната форма email адреси.

Приятелят на участника трябва да потвърди желанието си за участие в Играта, като кликне на линка за верификация на участието. Линкът му се изпраща автоматично на email адреса, посочен от участника в регистрационната форма.

За да бъде валидна регистрацията за участие в Играта, е нужно да бъдат завършени всички стъпки по-горе. Участникът участва в тези томболи за награди, които се провеждат след датата на потвърждаване на участието от неговия приятел (след завършване на стъпка 8).

Всеки участник има право да се регистрира за участие в Играта неколкократно, при условие, че във всяка регистрация е посочил различен (уникален) приятел. Участникът има право да регистрира приятел с уникален email адрес само веднъж за периода на Играта.

За определяне на спечелилите в присъствие на нотариус ще бъдат проведени 7 (седем) томболи на следните дати:

§  първа томбола на 20.03.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 19.03.2015. Изтеглят се:

o    3 спечелили наградата „Самолетен билет за приятел“;.

§  втора томбола на 27.03.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 26.03.2015. Изтеглят се:

o    3 спечелили наградата „Самолетен билет за приятел“;.

§  трета томбола на 03.04.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 02.04.2015 г. Изтеглят се:

o    3 спечелили наградата „Самолетен билет за приятел“

§  четвърта томбола на 14.04.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 09.04.2015 г. Изтеглят се:

o    3 спечелили наградата „Самолетен билет за приятел“

§  пета томбола на 17.04.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 16.04.2015 г. Изтеглят се:

o    3 спечелили наградата „Самолетен билет за приятел“

§  шеста томбола на 24.04.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 23.04.2015 г. Изтеглят се:

o    3 спечелили наградата „Самолетен билет за приятел“

§  седма томбола на 04.05.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 30.04.2015 г. Изтеглят се, в следната поредност:

o    2 спечелили наградата „Самолетен билет за приятел“

o    3 спечелили наградата „Скутер Peugeot”

o    300 спечелили наградата „Комплект Kamenitza чаши”

Във всяка томбола се теглят и по 2 резервни участници за наградите „Самолетен билет за приятел“ и „Скутер Peugeot”и 10 резервни участници за наградата „Комплект Kamenitza чаши”, Наградата се предоставя на резервен участник при невъзможност за предоставянето й на спечелил участник.

Спечелилите ще бъдат уведомени от Организатора чрез електронно съобщение - email и/или телефонен номер, които са посочили при регистрирането си в Играта. Спечелилите ще бъдат обявявани на сайта kamenitza.bg/all4one/flight в срок от 48 часа след провеждане на томболата.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара