Спечелете 13 телевизора, 26 таблета, 650 слушалки, 325 USB флаш и 325 компютърни мишки от Queens

Краен срок - 28 юни 2015

Промоцията включва следните продукти с производствен промоционален код, разположен върху стикер на опаковката:

Сокове, нектари и напитки с марка „Queen’s” в кутии Tetrapak от 1 литър /всички вкусове и разновидности в тази опаковка/;

Сокове, нектари и напитки с марка Queen’s в кутии Tetrapak от 2 литра /всички вкусове и разновидности в тази опаковка/;

Напитки с марка Queen’s 2L в PET Aseptic бутилки, с промоционален етикет и промоционален код, разположен върху стикер под промо-етикета.

Продажбите на продуктите, свързани с промоцията, започват на 16.02.2015г. и продължават до 28.06.2015г. Промоционалните продукти могат да бъдат налични и продавани и извън горепосочения период, но регистрирането на кодове извън този период не дава право на участие в промоцията.

Кодът, поставен върху опаковката на продукта („Queen’s” в кутии Tetrapak от 1 и 2  литра), е скрит на кутията върху стикер и е защитен от специално покритие. Разкриването на кода е възможно само след закупуване на продукта чрез изтриването на покритието.

Кодът, разположен под промо-етикета на продукта (Queen’s 2L в PET Aseptic бутилки), е скрит върху стикер и е защитен от специално покритие. Разкриването на кода е възможно само след закупуване на продукта чрез изтриването на покритието.

В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:

а/ да закупи в периода 16.02.2015г. – 28.06.2015г. поне един промоционален продукт /според желанието на участника и вида томбола, в която ще участва/;

б/ да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 16.02.2014г. до 24:00:00 часа на 28.06.2015г. на следния сайт: www.queens.bg, като регистрира кода на закупения промоционален продукт/и /.Датата и часът на получаване на заявката за регистрация от организатора са решаващи/;

в/ Заявката да е попълнена правилно от лицето или родителя/законния представител на детето в четлива форма на латиница или кирилица и изпратена от участника, като следва да съдържа следните данни:

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове, при условие че регистрацията на всеки код се свързва със закупуването на определен продукт от участника. Кодът може да се използва еднократно за получаване на награда от някоя от четирите вида томболи.

За участие в томболата участникът следва да регистрира минимум следния брой кодове:

1. четири промоционални кода, регистрирани за период от една промоционална седмица, за участие в томболата за награда телевизор;

2. два промоционални кода, регистрирани за период от една промоционална седмица, за участие в томболата за наградата таблет;

3. За участие в играта „моментна печалба“ участникът следва да регистрира минимум един код за следните моментни награди – слушалки, USB флаш памет и мишка за компютър.

Регистрирането на повече кодове дава по-голям шанс за спечелване на желаната от участника награда. /Пр. с регистрирани два кода участникът може да спечели един таблет, с регистрирани четири кода участникът може да спечели телевизор или да увеличи двойно шанса си за спечелване на награда таблет/.

Потребителите не участват със своите събрани кодове за всички награди. При регистрация на необходимия брой кодове, посочени по-горе, потребителят трябва да избере наградата, за която иска да играе, като посочи тази награда на сайта на Организатора.

Регистрираните през съответната седмица кодове участват в седмичната томбола за изтеклата седмица, но не и в следващата седмична томбола. Всички регистрирани кодове се използват еднократно, като за играта „моментна награда“ не могат да се акумулират.

Следните награди са налични за участниците в промоцията:

Първа категория награди – за участие в томболата:

1. Телевизори – 13 броя

2.  Таблети – 26 броя

Втора категория награди – за участие в играта „моментна награда“:

3.   Слушалки – 650 броя

4.  USB флаш памет – 325 броя

5.  Мишки за компютър – 325 броя

Всяка седмица могат да бъдат спечелени следния брой моментни награди: 50 броя слушалки, 25 броя USB флаш памет и 25 броя компютърни мишки. Информация за оставащия брой моментни награди за съответния момент от седмицата участникът получава от брояч на сайта на Организатора в реално време.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара