СПОДЕЛИ този страхотен модел и СПЕЧЕЛИ !

Краен срок - 8 февруари 2015

СПОДЕЛИ този страхотен модел и СПЕЧЕЛИ !

Ще обявим кой печели на 08.02.15 от 20:00 часа

Играта „Сподели и Спечели” се организира и провежда на територията на Република България.

В Играта имат право да участват за наградата всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България и притежаващи активна регистрация в www.facebook.com/VODO.bg, както и лица от 13 до 18 години при съгласие на родител, както е посочено в регистрационната форма, живеещи на територията на Република България и притежаващи активна регистрация вwww.facebook.com/VODO.bg.

Играта стартира в 09.00 ч. на 04.02.2015 г. и продължава до 20.00 ч. на 08.02.2015г.

Наградата се определя на случаен принцип и е чифт обувки.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара