Спечелете всеки месец професионална фотосесия и специални мекички награди от Дормео

Краен срок - 31 декември 2015

В Играта Организаторът ще раздаде общо 36 (тридесет и шест) броя награди – 12 (дванадесет) броя професионални бебешки фотосесии, 12 (дванадесет) броя Дормео Бланкет Пет овца и 12 (дванадесет) броя Дормео Бланкет Пет хипопотам. Всеки Участник в Играта може да спечели само 1 (един) брой награда.

Снимки на децата на Участниците, които, съгласно условията на настоящите правила, са спечелили професионална бебешка фотосесия, ще бъдат включени в календара на Дормео за 2016 г. За избягване на всякакво съмнение в календара на Дормео за 2016 г. ще бъдат включени единствено снимките, заснети именно по време на професионалната фотосесия, но не и снимките, с които Участниците участват в Играта.

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

Да посети Facebook страницата на Dormeo Bulgaria и да приеме приложението „Сънчо на месеца”;

Да попълни името на своето бебе;

Да качи в приложението „Сънчо на месеца“ снимка на своето бебе;

Да попълни своя валиден имейл адрес;

През делничните дни качените в галерията снимки се одобряват до 24 часа. Всички снимки, качени през почивните дни, ще бъдат одобрени в рамките на първия работен ден.

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с една своя регистрация в интернет сайта www.facebook.com. С една регистрация в интернет сайта www.facebook.com може да участва само едно физическо лице.

Право на участие имат родители / настойници на деца на възраст до 12 (дванадесет) навършени месеца към момента на участието в Играта и/или други оправомощени от тях лица.

Снимките, с които участват Участниците трябва да изобразяват бебе на възраст до 12 месеца, което спи.

Един Участник може да качи максимум 5 (пет) броя снимки на своето дете за съответния месец, за който участва. Така, например, снимка изпратена през януари участва само и единствено за месец януари. За избягване на всякакво съмнение, всеки Участник може да качва до 5 (пет) броя снимки за всеки отделен месец от периода на провеждане на Играта.

Участник спечелил веднъж през годината не може да спечели отново през същата година. Така, в случай, че Участникът бъде избран за победител в Играта за съответния месец от нейното провеждане, то той няма правото да участва чрез качването на снимки за следващите месеци до края на периода на провеждане на Играта. В този случай, Участниците запазват единствено правото си да гласуват за участващите до края на периода на провеждане на Играта снимки.

Организаторът ще осигури общо 36 бр. награди – 12 бр. професионални бебешки фотосесии, 12 бр. Дормео Бланкет Пет овца и 12 бр. Дормео Бланкет Пет хипопотам, които ще бъдат разпределени между Участниците, както следва:
Първо място: 12бр. професионални бебешки фотосесии - на участниците избрани от жури;
Второ място: 12 бр. Дормео Бланкет Пет овца - на снимката с най-много гласове;
Трето място: 12 бр. Дормео Бланкет Пет хипопотам - на снимката, втора по брой гласове.

Всеки месец от периода на провеждане на Играта от Участниците ще бъдат избирани по трима победители класирани, както следва - един на първо, един на второ и един на трето място.
Всеки Участник, избран за победител за първо място за месеца ще печели награда 1 бр. бебешка фотосесия, всеки Участник, който е избран за победител на второ място за месеца ще печели 1 бр. Дормео Бланкет Пет овца, а всеки Участник, който е избран за победител на трето място за месеца ще печели 1 бр. Дормео Бланкет Пет хипопотам.

Победителите за съответния месец ще се избират, както следва:

Първо място: победителят ще се избира от жури, състоящо се от представители на бранда Дормео в състав: Стойчо Тилев - изпълнителен директор на  „Студио Модерна - България” ЕООД; Кристина Пекова - Бранд мениджър на Дормео; Доротея Минчева - Интеренет мениджър.

Втоrо място: Снимката с най-много харесвания от потребителите в приложението „Сънчо на месеца“ във Фейсбук;

Трото място: Втората снимка с най-много харесвания от потребителите в приложението „Сънчо на месеца“ във Фейсбук;

Забележка: при равен брой гласове победителите за второ и/или за трето място ще се избират на томболен принцип измежду Участниците с равен брой гласове.

Периоди:
I период: 27.01.-31.01.2015г, победителите ще бъдат обявени на 02.02.2015г
II период: 01.02.-28.02.2015г, победителите ще бъдат обявени на 04.03.2015г
III период: 01.03.-31.03.2015г, победителите ще бъдат обявени на 01.04.2015г
IV период: 01.04.-30.04.2015г, победителите ще бъдат обявени на 04.05.2015г
V период: 01.05.-31.05.2015г, победителите ще бъдат обявени на 01.06.2015г
VI период: 01.06.-30.06.2015г, победителите ще бъдат обявени на 01.07.2015г
VII период: 01.07.-31.07.2015г, победителите ще бъдат обявени на 03.08.2015г
VIII период: 01.08.-31.08.2015г, победителите ще бъдат обявени на 01.09.2015г
IX период: 01.09.-30.09.2015г, победителите ще бъдат обявени на 01.10.2015г
X период: 01.10.-31.09.2015г, победителите ще бъдат обявени на 02.11.2015г
XI период: 01.11.-30.11.2015г, победителите ще бъдат обявени на 01.12.2015г
XII период: 01.12.-22.12.2015г, победителите ще бъдат обявени на 23.12.2015г


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара