Смей се! И спечели! 7 автомобила Toyota Auris!

Краен срок - 14 май 2015

Нарру те предизвиква! Разсмей себе си или своите близки!

Изпрати до 30 секунди искрен смях, заснет на видео или селфи! Колкото повече се смееш, толкова повече увеличаваш шансовете си да бъдеш щастлив и да спечелиш 1 от нашите 7 автомобилa!

Участието в Играта НЕ Е обвързано с покупка на стока или услуга.

За Участие в Играта НЕ Е необходимо участниците да заснемат кадри в Ресторанти „Хепи” или кадри със стоки или услуги предлагани от Ресторанти „Хепи” или „Хепи” – Доставка.

1. Всеки потребител следва да изпълни кумулативно всички описани по-долу действия, даващи му право на участие в разпределението и тегленето на наградите, а именно:

а) Да попълни коректно необходимите лични данни в предвидената регистрационна форма в сайта на играта;

б) Да потвърди чрез линк, изпратен на посочената от него електронна поща, заявката си за регистрация;

в) Да качи Видеоклип заснет от него и отговарящ на зададените условия;

д) Каченият  Видеоклип да получи одобрение от Организатора, което се удостоверява с генериране и получаване от потребителя на Идентификационен код.

Всеки видеоклип задължително трябва да отговаря на следните изисквания в съвкупност: а) да е заснет от потребителя, който го е качил; б) да бъде с продължителност до 30 секунди, да е цветен, без ограничение във формата. В случай , че видеоклипът е по-дълъг от 30 секунди, Организаторът има право да допусне за целите на Играта, само първите 30 секунди от предоставения видеоклип.  в) в кадър едновременно да се вижда и чува смеещ и/или смеещи се хора; г) времетраенето на смеха /като образ и звук/ във видеоклипа трябва да бъде с продължителност не по-кратка от 5 секунди и не по-дълга от 30 секунди.

Организаторът, осигурява за целия период на играта следните награди:  7 (седем) броя МПС, представляващи, както следва: лек автомобил, с марка: Toyota, модел: AURIS, състояние: нов.

Всички данъци, такси и разноски по прехвърлянето на правото на собственост върху съответния автомобил, неговата регистрация и задължителни застраховки се поемат от печелившия Участник в Играта.

Организаторът ще осигури за регистрираните за участие в играта, възможност да участват при теглене на наградите, на случаен принцип, чрез компютърна програма за случаен избор на въведените в нея Идентификационни кодове, в присъствието на Нотариус, както следва:

- За периода считан от 14.02.2015 г., до 20.03.2015 г, наричан за краткост Период 1, организаторът ще награди един от участниците с по 1 /един/ брой лек автомобил (описан в раздел ІV, буква „а”), като печелившите участници ще бъдат изтеглени на 19.03.2015г. на случаен принцип в присъствието на Нотариус.

- За периода считан от 20.03.2015г., до 14.05.2015г, наричан за краткост Период 2, организаторът ще награди 6 (шест) от участниците с по 6/шест/ броя леки автомобили (описан в раздел ІV, буква „а”), като печелившите участници ще бъдат изтеглени на 15.05.2015г. на случаен принцип в присъствието на Нотариус.

Един и същи участник няма право да получи повече от една награда.  

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара