Спечелете 3 ваучера с максимална стойност 1080 лв. от вафли NESTLÉ® МУРА®

Краен срок - 23 февруари 2015

Купувай любимите си вафли NESTLE® МУРА® и събирай касовите бележки

Въведи номера и датата от касовата бележка, както и сумата, заплатена за вафли NESTLÉ® МУРА® !

· Сумата от въведените касови бележки от закупени вафли NESTLE®МУРА® се събира в така наречения билет.
· Максималната стойност на един билет може да достигне 12 лева.
· Един потребител може да създава, колкото иска билети.
· Всеки билет участва в томболата на края на промоцията, без значение дали е стигнал максималната стойност от 12 лева в един билет, или е под нея.
· Наградата е ваучер в лева, равен на стойността на изтегления билет X 90.
· Максималната допустима стойност на един билет е 12 лева, т.е. наградата може да е най-много 1,080 (хиляда и осемдесет) лева, под формата на ваучер – карта.

Участващи продукти: Всички видове вафли с марката NESTLÉ® МУРА®

Награди: общо 3 броя подаръчни ваучери (gift cards) със стойност в лева, равна на 90 пъти стойността на изтегления „билет“.

След като създаде своя профил, потребителят може да участва в промоцията, като регистрира касови бележки за закупени вафли NESTLÉ® МУРА®. По-специално, участникът въвежда номера и датата на всяка касова бележка, заедно със стойността от закупените вафли NESTLÉ® МУРА® , в определените за това полета.

(1) Всяка една регистрирана бележка влиза в автоматично генериран от системата билет. Всеки билет има уникален номер. В един билет, участникът може да регистрира една или няколко касови бележки, удостоверяващи закупуването на вафли NESTLÉ® МУРА®. Общата стойност на закупените вафли NESTLÉ® МУРА® в един билет може да достигне максимум 12 (дванадесет) лева.

(2) След всяко въвеждане на касова бележка, участникът натиска бутона „Потвърди“.

(3) При достигне максимума от 12 (дванадесет) лева, участникът натиска бутона „Затвори билета“, като по този начин се включва в томболата за наградите.

(4) Една и съща касова бележка не може да се въвежда повече от един път.

(5) Всеки потребител може да създава неограничен брой билети в своя профил, като максималната допустима стойност на всеки билет е 12 лева. Колкото повече билети има един профил, толкова по-голям е шансът му да бъде изтеглен.

Всеки билет участва в томболата за наградата, без значение дали е стигнал максималната допустима стойност от 12 лева или е под нея.

Ако участник регистрира касови бележки от закупени вафли NESTLÉ® МУРА® , чиято обща стойност е по-висока от 12 лева, той трябва да натисне бутона „Затвори билета“, като по този начин, системата автоматично приравнява билета му до максималната допустима стойност от 12 лева на билет, а остатъкът над 12 лева прехвърля в нов, автоматично генериран от системата билет, като включва номера и датата от последната, регистрирана в предишния билет, касова бележка.

На 23.02.2015 в 23:30, всички билети под 12 лева ще бъдат автоматично затворени, като по този начин ще участват в томболата за наградата в края на промоцията.

На 23.02.2015 в 23:30, всички билети на стойност над 12 лева, ще бъдат автоматично приравнени към максималната допустима обща стойност на един билет – 12 лева, като билетът ще бъде автоматично затворен и включен в томболата в края на промоцията. Остатъкът, над 12 лева, ще бъде разпределен в профила на потребителя в нов/и, автоматично генериран/и билет/и, чиято максимална допустима стойност отново е 12 лева на билет. Билетите, генерирани с остатъка от предишния билет, също ще бъдат автоматично затворени и включени в томболата в края на промоцията.

Пример : Ако участник има билет с регистрирани касови бележки от закупени вафли NESTLÉ® МУРА® на стойност 120 лева и не е натиснал бутона „Затвори билета“, на 23.02.2015 в 23:30 ч., системата автоматично ще създаде 10 билета в неговия профил, като ще ги затвори и включи в томболата в края на промоцията.

Наградата за един печеливш билет е подаръчен ваучер, чиято стойност ще бъде равна на 90 пъти стойността на изтегления билет.

Пример : Участник е регистрирал касови бележки, от закупени вафли NESTLÉ® МУРА®, в билет, чиято обща стойност е 5 лв., т.е. неговият билет е на стойнст 5 лв. В случай, че неговият билет бъде изтеглен като печеливш, потребителят ще спечели 5 X 90 = 450 лева под формата на подаръчен ваучер.

По този начин максималната стойност на наградата може да е 12 X 90 = 1080 (хиляда и осемдесет) лева. Така, всеки участник сам решава с на каква стойност билет да участва в играта, като спазва максимума от 12 лева на билет.

Участникът е длъжен да пази касовите бележки от закупените вафли NESTLÉ® МУРА®, чиито дата и номер е регистрирал в своя билет, тъй като служителят на куриерската фирма ще изиска да му бъдат показани при предаване на наградата. При непредоставяне за проверка на касовите бележки, участникът няма право да получи наградата.
РАЗДЕЛ 8. Процедура за теглене, обявяване и получаване на наградите

Печелившите 3 (три) билета ще бъдат изтеглени на 26.02.2015 г. на случаен принцип чрез специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за печалба на всички участници.

След определяне на печелившите участници, се изтеглят 2 (два) резервни билета. Резервен печеливш билет може да замести предходния изтеглен, при условие че печелившият участник не може да бъде открит съгласно т. 8.5 или не получи своята награда в срок по т. 8.7 по-долу.

Номерата на печелившите билети и имена на участниците ще бъдат публикувани на интернет сайта www.nestlechoco.bg в секция „Победители“.

Представител на организатора на промоцията в рамките на 48 часа от обявяването на победителите ще се свърже с всеки от спечелилите участници, за предоставяне на точен адрес за получаване на наградите. Ако участникът се е регистрирал чрез профила си във Facebook, представител на организатора ще изпрати лично съобщение на спечелилия участник чрез профила му или на имейла, посочен в профила.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара