Спечелете 20 телефона Telenor Smart Plus

Краен срок - 20 април 2015

Как да спечелиш смартфон Telenor Smart Plus в няколко прости стъпки:

1. Посети някой от новите магазини на Telenor, изброени в условията на кампанията.

2. Направи си портретна или групова снимка на негов фон чрез таблета, предоставен от нашия промо екип.

3. Регистрирай се в специалното приложение на таблета и участвай в томболата за Telenor Smart Plus.

4. Снимай се по веднъж в повече от магазините, за да увеличиш шанса си да спечелиш. Ако снимките са от един и същи магазин, те ще бъдат считани за едно участие.

Промоцията ще се проведе в и около посочените по-долу магазини от търговската мрежа на Telenor в присъствието на промо екип на Telenor. Периодът на Промоцията и подробният график, през който промо екипите ще бъдат в съответните магазини е публикуван на Facebook страницата на Telenor България.

Кюстендил, ул. Любен Каравелов 5 - Дата на теглене: 09.03.2015
Самоков, ул. Македония 33 - Дата на теглене: 09.03.2015
Сливен, ул. д-р Константин Стоилов 30 - Дата на теглене: 16.03.2015
Гоце Делчев, ул. Бяло море 2 - Дата на теглене: 16.03.2015
Дупница, ул. Николаевска 21А - Дата на теглене: 16.03.2015
Варна, ул. Владислав Варненчик 36 - Дата на теглене: 16.03.2015
Перник, кв. Изток, ул. Минск 15 - Дата на теглене: 23.03.2015
Пазарджик, ул. Асен Златаров 30 - Дата на теглене: 23.03.2015
Варна, бул. Осми Приморски полк 76 - Дата на теглене: 30.03.2015
Монтана, ул. Трети Март 57 - Дата на теглене: 30.03.2015
Ямбол, ул. Търговска 18 - Дата на теглене: 06.04.2015
Варна, ул. Пирин - Дата на теглене: 06.04.2015
Търговище, ул. Васил Левски 28 - Дата на теглене: 06.04.2015
Разград, бул. България 11 - Дата на теглене: 13.04.2015
София, жк. Дружба 1, срещу блок 18 - Дата на теглене: 13.04.2015
Несебър, ул. Хан Крум 11 - Дата на теглене: 13.04.2015
Пловдив, жк Тракия, ул. Съединение 45, до бл.100 - Дата на теглене: 20.04.2015
Плевен, Central Mall Pleven, пл. Свобода 1 - Дата на теглене: 20.04.2015
Варна, ул. Михаил Колони 1 - Дата на теглене: 20.04.2015
София, Mega Mall Lulin - Дата на теглене: 20.09.2015

Промоцията предоставя на Участниците възможност да участват в жребий, в който ще бъдат разпределени 20 (двадесет) броя смартфона Telenor Smart Plus, по един във всеки участващ магазин.

Портретната снимка може да бъде направена и от друго лице, т.е. не е задължително снимката да бъде заснета от самия Участник.

Един Участник може да си направи повече от една портретната снимка чрез таблета и съответно да се регистрира от различни магазини, като по този начин шансовете му да спечели се увеличават, стига да са изпълнени настоящите условия.

Всяка една награда ще бъде разпределена помежду всички участници, които отговарят на всички условия и са публикували снимка пред или в съответния магазин, респективно са се регистриралите чрез приложението. Разпределението на наградите ще се извърши чрез 20 отделни жребия за всеки отделен магазин, описан в настоящите условия, в централния офис (адрес на управление) на „Теленор България” ЕАД на адрес гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, в присъствието на представители на Теленор България ЕАД на съответната дата, посочена в таблицата по-горе.

Разпределението на наградите ще се извърши чрез 20 отделни жребия за всеки отделен магазин, описан в настоящите правила и условия, в централния офис (адрес на управление) на „Теленор България” ЕАД на адрес гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, в присъствието на представители на Теленор България ЕАД на съответната дата, посочена в таблицата по-горе.

При провеждането на всеки от жребиите се определят по 1 печеливш и 3 резервни участници, които се подреждат по реда на изтегляне и се вписват в протокола.

Всеки спечелил награда участник се уведомява от Организатора чрез публикуване на списъка с печелившите на Facebook страницата на Организатора, както и обаждане на телефонът за контакт, с който Участникът се е регистрирал.

Всеки участник в промоцията има право да получи само по една награда. В случай че бъде изтеглен като печеливш за втори път, се пристъпва към резервните участници, подредени по реда на изтегляне за всеки жребий.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара