Онлайн фотоконкурс " България атрактивна туристическа дестинация 2014 - 2015"

Краен срок - 28 февруари 2015

Конкурсът е отворен и право на участие имат както български, така и чуждестранни граждани.

Чрез своите фотографии участниците представят една различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности (природни, културни, исторически, обичаи, бит, атракции и други), което от своя страна способства за намиране на нови идеи и начини за развитие на иновативни и атрактивни туристически обекти и продукти, както и популяризирането им.

Индивидуалното виждане на участниците в конкурса, разкрива места, които в ежедневието си не забелязваме. Това спомага за откриването на нови туристически обекти в страната и реализирането на нетрадицонните форми на туризъм, които биха впечатлили всеки турист.

Всеки може да участва във всеки един от трите етапи с до 3 снимки, които отговарят на темата на конкурса и са с необходимото фотографско качество. Участниците имат право да се включат и в съпътстващия фотоконкурс „Европейска подкрепа за красива и привлекателна България”

Изискванията към предоставените снимки са:

Да бъдат заснети в рамките на последните 2 години, по възможност да съвпадат със сезона на съответния етап. Да бъдат дигитални в JPEG формат, с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi).

Необходимо е да се запознаете предварително с Регламента на конкурса. Попълнете точно и коректно формуляра за участие, а също и допълнителните данни за снимките, с които ще участвате. Изпратете Формуляр за участие, заедно с фотографиите на имейл phototourismbg@abv.bg. Нямате право да променяте, изтривате, подменяте или качвате снимки и други материали на други сайтове, след публикуването им в сайта на фотоконкурса. Не се допуска повторно участие на материали в различните етапи от конкурса, както и предоставянето на снимки, направени от други лица.

Снимките трябва да бъдат авторски, а не създадени в съавторство. Участникът в конкурса гарантира, че е носител на авторските права, правата за публикация на фотографията, с която участва, както и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица, във връзка с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса и за представяне и популяризиране на туристическите атракции.

Участващите в конкурса снимки трябва до момента да не са публикувани в интернет, в списания или в други медии. Собствеността върху тях да не се прехвърля, нито предоставя на трети лица, без съгласието на организаторите.

Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението; прекадриране на снимката.

Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки ретуширани дигитално и съдържащи надписи, графики, рамки или дати.

В конкурса можете да участвате във всички етапи, като изпращате снимки по електронната поща, с прикачен и попълнен формуляр. Снимките е желателно да бъдат придружени от допълнителна информация (ако става дума за интересен обичай, събитие  или явление).

Организаторите на phototourismbg.com запазват правото си да не допускат до участие в конкурса снимки, които са: без необходимите технически и сюжетни качества, извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация или липсващи документи.

На създаденият специално за целта сайт www.phototourismbg.com потребителите могат да гласуват онлайн за най-харесваната и атрактивна туристическа дестинация, заснета от участник в конкурса. Във І и ІІ етап всеки желаещ номинира чрез гласуване  най-предпочитаната туристическа дестинация в България, отразена във фотосите на участниците. Първите три снимки получили най-много потребителски гласове ще бъдат обявени за победители в текущия етап от конкурса.

Фотографии участвали в един етап не могат да участват в следващите етапи. Всички снимки от трите етапа ще бъдат включени във финалното класиране.

Подбраните от журито фотоси се предоставят на специална  комисия, която определя първите три награди, както и допълнителните премии.

Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие.

Във всеки един от етапите на конкурса ние ще Ви изненадваме с нови и по-атрактивни награди. Наградите ще се обявяват в подходящ за целта момент.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ

Първи етап: 01 ноември 2014 – 28 февруари 2015 г.;

Втори етап: 01 март 2015 – 24 май 2015 г.;

Трети етап: 25 май 2015  до 17:00 часа на 09 септември 2015 г.;

Краен срок за участие в конкурса: 17:00 часа на 09.09.2015 г.

Обявяването на финалното класиране и връчването на наградите ще се извърши на организирана за целта церемония през септември 2015 г. Всяка допълнителна информация ще бъде публикувана своевременно на www.phototourismbg.com на един следващ етап.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара