Спечелете Таблет Lenovo A7-50 и 5 преносими батерии за телефон

Краен срок - 23 януари 2015

Днес нашият форум става на една година. За да отбележим този ден стартираме нашата нова игра, в която трябва да посочите, в тази тема,  най-полезните според вас постове, да дадете линк към тях и да ни кажете, защо мислите така. За участниците сме предвидили награди.

Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие:

- има валидна регистрация във форума на Мобилтел, намиращ се на адрес http://forum.mtel.bg. В случай, че Участникът желае да достъпи адреса на провеждане на Кампанията чрез линка, поставен на официалната фен страница на Организатора във Фейсбук, Участникът трябва да се регистрира или съответно да има валидна регистрация на www.facebook.com (съгласно правилата на страницата). С оглед избягване на всяко съмнение: Регистрацията във Фейсбук не е задължително условие за участие в Кампанията, а дава още една възможност за достъп до Кампанията. Данните от регистрациите във Фейсбук не могат да се използват за регистрация за участие в Кампанията.

- публикува до 5 (пет) най-полезни според него поста във форума като копира съдържанието им, да даде линк към тях и обоснове своя избор.

Всеки участник, изпълнил изискванията по предходната точка участва в теглене за разпределение на наградите.

След качването на всеки пост/линк/коментар от страна на Участник, те ще бъдат проверени от модератор за съответствие с изискванията на тези Правила и в случай, че не отговарят на някое от тях, същите ще бъдат изтривани, като потребителите на Форума, които са ги качили нямат право да участват в Кампанията.


Описание на наградата

Брой награди

Таблет Lenovo A7-50

1 (един)

Преносима батерия за телефон

5 (пет)

Участниците в Кампанията, които печелят награди се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

Тегленето ще се извърши след 12:00 часа на 23.01.2015 г. от Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

Печелившите участници ще бъдат обявени след извършване на тегленето във форума на Мобилтел на адрес http://forum.mtel.bg, както и на официалната страница на Организатора във Facebook.

Печелившите участници ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването й чрез изпращане на e-mail от служител на Организатора на e-mail адреса, посочен от съответния участник в регистрацията му за Форума на Мобилтел.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара