Спечелете смартфон или 20 Zagorka комплекта + място в следващата реклама на Zagorka

Краен срок - 15 декември 2014

Стъпки и условия за участие:

– притежание на личен профил в мобилното приложение Vine, който е с публичен статут (т.е не е скрит) – публикуване от личния Vine-профил на участника на авторски видео клип, който трябва да представлява адаптирана версия на някоя от ТВ рекламите на марка Zagorka, излъчвани в национален ефир в последните 2 години. – Видео клиповете, с които участниците публикуват трябва да отговарят на условията посочени по-долу – съпровождане на видео-публикацията във Vine с хаштаг #Zagorka

С качването на видео материали в мобилното приложение Vine с хаштаг #Zagorka на всеки отделен участник декларира и гарантира следното:

Материалите не съдържат неподходящо съдържание, като под неподходящо съдържание.

Материалите съдържат лични данни само и единствено на самия участник, като в случай че освен неговите лични данни материалите съдържат и личните данни на друго лице, което е различно от самия участник, участникът декларира и гарантира, че е получил предварителното разрешение на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на съответно приложими закон) да използва неговите лични данни в материала за целите на настоящата кампания;

    Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците са:

    Общо 20 бр. Zagorka six-pack (6бр кенове от 500мл);
    Общо 20 комплекта Zagorka (2 чаши и 2 бутилки Zagorka);
    1бр. смартфон Meizu MX4;
    почетна режисьорска титла, даваща право на присъствие по време на продукцията на следващата реклама на

Участниците, които ще спечелят обявените за съответната игра награди се определят от жури, съставено от представители на Възложителя и Организатора до 5 работни дни след приключването на Играта. Критериите, по които Журито ще излъчи победителя, са:

А. Релевантност: да отговарят на всички условия на провеждане на Играта Б: Оригиналност: да дават интересна, увлекателна гледна точка към темата на играта: ”какво се случва, когато отвориш Загорка”

Имената на всички печеливши ще бъдат обявени на уеб страницата на Zagorka и във Facebook на до 5 работни дни след приключване на конкретната игра.

Спечелилите следва да се свържат с Организатора за получаване на наградите чрез мейл на info@zagorkabg.com. Необходимите данни за получаване на наградата са три имена, дата и година на раждане, телефон за връзка и точен адрес.

Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес, най-късно до 4 седмици след уведомлението им от Организатора на Играта и след като той получи необходимите данни за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора на Играта.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара