Споделете защо обичате Активиa и я спечелете за 2 седмици

Краен срок - 23 ноември 2014

За участие в Играта участниците следва да станат „фенове“ на Facebook страницата на Организатора.

Всеки понеделник в периода на играта, Организаторът на Играта ще публикува на страницата си въпрос, свързан с Активиа. Всеки, който желае да участва в Играта, следва до 00.00 часа на 23.11.2014 г. да публикува на отговор на поне един от поставените въпроси, както и да отбележи в публикацията си името на свой приятел, когото предизвиква.

Всеки Участник има право на неограничен брой участия в Играта.

Печелившият участник и неговият приятел/ка в Играта получават за награда Активиа за 14 дни („Награда“).

Тегленето на Наградата се извършва на случаен принцип измежду всички участници, дали поне един отговор на публикуваните от Организатора въпроси, чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всички участници.

Спечелилите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Активиа на 24.11.2014 г. до 24:00 часа (българско време).

За получаване на Наградата спечелилият участник следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свърже с Организатора на Играта, като изпрати лично съобщение във фейсбук със следната информация: три имена, адрес, на който да получи Наградата, и телефон за връзка.

Наградата ще бъде получена от дистрибутор на Данон на посочения в съобщението адрес при представянето на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара