Дoкажи, че си най-свежият фен на Захарни заводи и спечели сууупер свежи награди

Краен срок - 12 август 2014 

В Играта участват всички Фейсбук потребители, които са:

- харесали страницата на „Захарни заводи“ АД;
- позволили на www.fаcebook.com да използва данните им;
- се регистрирали с личните си данни чрез регистрационната форма;
- прочели и са се съгласили с Общите условия на Играта.

Всеки участник в Играта може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на периода на Играта.

Потребителите могат да събират точки, като:

- Харесат избрано съдържание на страницата (избрано съдържание е съдържание, което Организаторът избира). Харесването на избрано съдържание носи 1 точка на потребителя. Потребителят има право да получи 1 точка само веднъж за всяко избрано съдържание;

- Коментират избрано съдържание на страницата. Коментарът на избрано съдържание носи 2 точки на потребителя. Потребителят има право да получи 2 точки само веднъж за всяко избрано съдържание.

- Споделят избрано съдържание на страницата. Всяко споделяне на избрано съдържание носи 3 точки на потребителя. Потребителят има право да получи 3 точки само веднъж за всяко избрано съдържание.

- Поканят до десет Facebook приятели в играта. Всеки поканен Facebook приятел носи една точка в надпреварата.

- Качи снимка. Качването на снимка носи 20 точки на потребителя. Потребителят има право да получи 20 точки само веднъж.

- Потребителите получават по 2 точки при всяко свое първо дневно посещение на апликацията.

- Потребителите получават по 5 точки при успешна регистрация.

- Организаторите на играта по свое усмотрение могат да възнаградят потребител с 12 точки за оригинален коментар. Всеки потребител може да бъде възнаграден само веднъж в рамките на играта.

Победител на седмицата е участникът с най-много точки в края на съответната седмица.

Победител в играта е участникът, събрал най-много точки в целия период на играта.

В случай, че двама или повече участници са с равен брой точки в челото на класацията, победителят за съответната седмица ще бъде определен чрез жребий. Същото правило важи и за Победителя в играта.

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите, както и да заменят голяма награда за малка и обратно.

Победителите на седмицата получават награди по т. 6.1., както следва:

Награда „Победител на седмицата“ включва USB, тениска и раница Mentina.

Победителят в играта получава награда по т. 6.2., както следва:

Награда „Победител в играта“ – раница Mentina, пълна с бонбони Mentina, както и перука.

Победителите на седмицата, които получават награди по т. 6.1. се определят спрямо Класацията или се избират чрез тегления, провеждани както следва:

16.00 ч. на 22.07.2014 г. – 1 награда „Победител на седмицата“

16.00 ч. на 29.07.2014 г. – 1 награда „Победител на седмицата“

16.00 ч. на 05.08.2014 г. – 1 награда „Победител на седмицата“

16.00 ч. на 12.08.2014 г. – 1 награда „Победител в играта“

Избраният за победител участник следва да получи уведомително обаждане и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка (в случай, че е различен от телефона, чрез който е регистриран) и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата му.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара