Подреди пъзела и спечели тоалет от Lucy Fashion

Краен срок - 10 юли 2012

Участвай в ИГРАТА

Победителят във всеки тур печели модела с който играе.

Организаторът има право да променя по всяко време вида, размера и условията на наградите.

Печеливш е този, който е дал най-добро време от всички играчи във всеки кръг. За най-добро време се счита най-малкото от времената на играчите във всеки кръг. Всеки играч има право на 5 опита за всеки кръг.

Организаторът уведомява своевременно и по подходящ начин всеки участник, който е спечелил награда. В случай, че на снимката с модела има повече от един модел, Вие играете само за единия.

Наградата се предоставя лично на спечелилия участник, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта. Организаторът не носи отговорност, че е предал наградата на приносител на личната карта, в случай, че последният е различен от лицето, спечелило наградата. Ако спечеленият модел е изчерпан, имате право да изберете друг.

Наградите не могат да се приемат от трети лица и не могат да бъдат разменяни за паричната им равностойност.

Post a Comment

По-нова По-стара