Игра "Спечели 400 лв. с Baby Sebamed"

Играта е обвързана с покупка.

Краен срок - 15 юли 2012

Участвай в ИГРАТА

Участието в Играта е обвързано с покупка на поне един продукт от детката серията Baby Sebamed през онлайн магазинът на Sebamed, който е на адрес: www.sebamed.bg

Всяко физическо лице може да се регистрира за участние в Играта чрез приложението на Играта, което е достъпно на фейсбук страницата на Sebamed- Sebamed Bulgaria. Регистрацията в Играта става посредством уникалният номер на поръчката, получена от онлайн магазинът на адрес: www.sebamed.bg, име и фамилия на участника, e-mail и телефон. Всеки регистриран номер на поръчка на Baby Sebamed продукт/и увеличава шансовете за спечелване на награда.

Определената в Играта награда е една парична награда в размер на 400 лв.

Тегленето и обявяването на спечелилия наградата ще се извърши на 17 Юли 2012 г. Тегленето ще се извърши на лотариен принцип от 3-членно жури и присъствието на Нотариус в централния офис на Организатора: гр. София 1408, бул. „Витоша” № 164, ет. 5.

Спечелилият Играта участник може да получи наградата си:

● на адреса на централния офис на Организатора; гр. София 1408, бул. „Витоша” № 164, ет. 5;
● чрез куриер на писмено посочен от участника административен адрес в рамките на 14 дни от посочването му. Куриерската услуга е за сметка на Организатора.

Post a Comment

По-нова По-стара