Игра “Лицата на Сити Център София”

Краен срок - 10 юни 2012

Участвай в ИГРАТА

Ако смяташ, че си кул, тренди, имаш собствен стил и искаш да бъдеш забелязан, Ти може би си едно от новите рекламни лица на CCS! Опитай, покажи се!

Ако си сред първите 10 участника, събрали най-висок вот до 24 юни, ще имаш шанса да бъдеш финалист на 25 юни, когато специално жури ще избере 4-мата щастливци!

От 10:00 часа на 21.05.2012г. до 00:00 часа на 10.06.2012 г. участниците попълват формата за участие и прилагат свои снимки в Приложението на Фейсбук страницата на Сити Център София.

От 00:01часа на 11.06.2012г. до 00:00часа на 24.06.2012г. се извършва гласуването за всички участници. Десетте участника с най – голям вот в края на този етап се класират за финала.

На 25.06.2012г. жури ще избере четиримата победители от десетте класирали се финалисти.

Победителите в кампанията „Лицата на Сити Център София“, организирани от Туулбокс Маркетинг България ООД получават възможност за участие като Рекламни лица за кампаниите на CCS за периода от 01.07.2012г. до 31.12.2012г.

Спечелилите участници сключват договор с Аурига ЕАД за рекламна кампания за периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г., която включва – снимки за фотосесии, снимки и участия в медии, снимки за рекламни материали – печатни и онлайн материали, присъствие и участие в рекламни активности, както и всякакви ангажименти свързани с рекламните кампании на CCS. За периода на ангажираност на Рекламните лица от 01 юли 2012г. – 31 декември 2012г., същите нямат право да се снимат/участват в други подобни активности на преки конкуренти на търговския и развлекателен комплекс Сити Център София ( City Center Sofia).

- 100 лева на месец за период от 6 месеца – всеки от спечелилите участници има право да му бъдат възстановени суми в размер до 100.00 (сто) лева на месец за покупки, направени в обектите на търговския и развлекателен комплекс Сити Център София ( City Center Sofia), находящ се в гр. София, бул. „Арсеналски” 2 ( CCS), за периода от 1.07.2012г. до 31.12.2012г. Всеки месец от 25 до 30 число, в периода юли – декември 2012г. срещу представяне на касовите бонове от своите покупки, всеки от спечелилите участници получава в брой стойността на закупеното, но не повече от 100.00 (сто) лева. Сумата се изплаща лично срещу показване на лична карта на лицето на следния адрес: София, бул. „Арсеналски” 2, Мениджмънт.

- Шест (6) месечен абонaмент за списание Стори (Story) за периода юли – декември 2012г.

Post a Comment

По-нова По-стара