Промоция „111+1 футболни награди на ден”

Промоцията е обвързана с покупка.

Краен срок - 22 юни 2012

Участвай в ПРОМОЦИЯТА

Участващите търговски марки и опаковки са: Pepsi и Pepsi Light от 500 ml, 1.5 L, 2 L и 2.5 L в PET промоционална опаковка. Всички участващи опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционални етикети, върху които ще бъде изобразено рекламното послание на промоцията „111+1 награди на ден” и кратка версия на Официалните правила.

В Промоцията „111+1 награди на ден” ще бъдат разпределени следните награди:

40 бр. игрова конзола Xbox 360 Slim 4GB
3 640 футболни топки
800 тениски

За да участвате за спечелването на някоя от наградите, трябва да направите следното:

1. Открийте Уникалния код под етикета, на която и да е от промоционалните опаковки.

2. В периода от 00 часа 00 минути 00 секунди на 14 май 2012 година до 23 часа 59 минути 58 секунди на 22 юни 2012 година регистрирайте Уникалния код на сайта www.pepsi.bg като посочите вашето име, телефонен номер и валиден e-mail адрес. Кодове регистрирани преди 14 май 2012 г. се смятат за регистрирани на 14 май 2012 г.

Регистрирането на един уникален код в рамките на един интервал от 00.00.00 ч. до 23.59.58 ч. на същия ден, дава право за участие в тегленето на следните награди: 91 футболни топки и 20 тениски, които могат да бъдат спечелени за съответния ден.

Регистрирането на 5 уникални кода от един и същ e-mail адрес в рамките на един интервал от 00.00.00 ч. до 23.59.58 ч. на същия ден, дава право на участие в тегленето на следната награда: 1 бр. игрова конзола Xbox 360 Slim 4GB, която може да бъде спечелена за съответния ден.

Всеки уникален код може да бъде използван само веднъж. Повторното или многократното изпращане на един и същ уникален код не води до повторно участие в Промоцията.

За да увеличите шанса си да спечелите, можете да регистрирате на сайта повече от един уникални кодове. Всички Участници могат многократно да се включват в тегленето на всички награди през съответния ден (в интервала от 00.00.00 ч. до 23.59.58 ч.) и могат да спечелят повече от една награда, като всяко участие изисква изпращането на различен уникален код, съответно комбинация от 5 различни уникални кода.


Post a Comment

По-нова По-стара