Играй в политиката и спечели 1000 лева


Участвай в ИГРАТА

„Играй в политиката“ е политическа викторина, която е заложила на познанията, аналитичните възможности, интуицията на участниците.

Целта на играта е да се познае развитието на значими процеси, като изхода от важни демократични избори или политически и икономически събития със съществено значение в полтиката и икономиката.

Всяка седмица ще се предлагат 3 талона от световна политика и 3 талона от национална политика. Правилно отговорилите читатели на всеки един въпрос ще получават награда, като победителя се определя чрез жребий. Първоначалнaтa награда е двупосочен безплатен билет до европейски град, до който лети Bulgaria Air.

В края на годината тези, които са познали всички въпроси, ще получават голяма награда, както и специални награди за вътрешна и външна политика.

1. Всеки участник има право да участва в жребия за разпределяне на наградата за всеки отделен въпрос

2. В разпределяне на наградата се участва с талон, който съдържа верен отговор, попълнен е по образец и е получен в писмо с пощенско клеймо преди крайната дата указана на талона

3. Първначаланата награда е двупосочен безплатен билет до европейски град, до който лети Bulgaria Air.

4. В хода на играта първа награда може да нараства при поява на спонсори, както и да се формират допълнителни награди

5. Организаторите своевременно информират участниците в играта за промяна в размера на наградите

6. Раздават се и 3 /три/ специални награди, по една съответно в рубриките „Политика свят“ и „Политика България“ и една за всички въпроси представени през годината за тези участници, които са познали максимален брой верни отговори

7. Победител за специалните награди се счита този, който е събрал максимален брой точки, като всеки талон с верен отговор носи 10 точки, а всеки грешен отговор отнема 7 точки на участника

Post a Comment

По-нова По-стара