Спечелете ваучера за 1000 лв. от Fashion days и 80 ваучера по 50 лв.


Краен срок - 14 февруари 2020

Go Food & Drink Awards 2019 класацията включва гласуване в 16 категории, в които всеки участник избира по един фаворит на категория от най-добрите барове и ресторанти в София. Участието във всяко от гласуванията е еднократно.

В гласуването участват всички физически лица, които са дали своя вот с натискане на бутона „Избери“ във всички категории на Go Food & Drink Awards 2019 и са попълнили коректно изискваните лични данни. Участието в томболата/ите е възможно само след предоставянето на тази информация. С попълването й името на участника автоматично се добавя в списъка за финалната томбола на съответния конкурс, в който е гласувано, а подадената информация се записва в базата данни на съответния подсайт.

Всички участници и евентуални победители приемат и трябва да спазват условията, наложени от Организатора с настоящия регламент. Неспазването на тези правила може да доведе до изключване на участника или евентуалния победител. Всякакви опити за неоторизиран достъп до играта, базата данни с участници или опити за използване на дупки в сигурността на уеб браузърите с цел облагодетелстване ще доведат до незабавната дисквалификация на участника.

Церемонията по връчването на наградите Go Food & Drink Awards 2019 ще се проведе на 20.02.2020 година.

След като потребителите влязат в сайта на кампанията, по средата на начална страница ще открият голям, бял бутон, на който пише „Гласувай тук!“. Той се намира от дясно на заглавието „Кои са най-добрите барове и ресторанти в София“.

Натискайки бутона „Гласувай тук!“, сайтът автоматично препраща потребителя към първата от общо 16 секции с номинирани заведения.

Първата категория е ,,Best Cafе”. Следват ,,Best Brunch Place”, ,,Best Pizza Place”, ,,Best BBQ & Grill House”, ,,Best Sushi Bar”, ,,Best Sea Food Restaurant”, ,,Best International Restaurant”, ,,Best Street Food”, ,,Best Pastry Place”, ,,Best New Restaurant”, ,,Best Restaurant”, ,,Best Wine Bar”, ,,Best Beer Bar”, ,,Best New Bar”, ,,Best Bar”, ,,Best Night Club”.

Потребителят трябва да избере по един фаворит във всяка една категория, за да се отчете неговия глас. Това става като кликне върху бутона „Избери“, който се намира под името и снимката на заведението или кликне просто върху снимката на избраното от него заведение. При избор на фаворит в дадената категория, сайтът автоматично препраща потребителя към следващата категория, в която трябва да даде своя глас.

Не може да се прескачат категории. Не може да се премине директно към определена категория, без да се гласува за останалите преди и след нея.

За да бъде отчетен вотът на гласуващия потребител, той трябва да избере фаворит във всяка една от 16-те категории и накрая да се регистрира, за да може да приключи успешно неговото гласуването и вотът му да бъде отчетен.

За гласуването в класация за “Кои са най-добрите барове и ресторанти в София за 2019“ – Go Food & Drink Awards 2019:

Ваучер на стойност 1000 лв. за пазаруване в сайта на Fashion days

80 ваучера на стойност 50лв. за консумация в заведения

Тегленето на наградите ще се извърши в срок до 10 работни дни след приключване на гласуванията. Спечелилите награди ще бъдат уведомени на посочения от тях електронен адрес и по телефона, с който са се регистрирали. Списъкът със спечелилите ще бъде публикуван и на сайта: www.goguide.bg

За получаването на награда участникът се идентифицира с лична карта, а когато наградата се получава с пълномощно, приносителят представя копие от нотариално заверено пълномощно, оригинал за справка и лична карта.

Ако спечелилият участник не е навършил пълнолетие, наградата се получава от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ родствената им връзка – акт за раждане на ненавършилия пълнолетие, съответно представителната им власт – акт за назначаване на настойник/попечител.

Всички награди следва да бъдат изискани и получени в срок не по-късно от 1 календарен месец след приключване на гласуването в класацията. Ако награда бъде неполучена и/или непотърсена съгласно предвиденото в този раздел, същата се губи от спечелилия я участник. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара