Спечелете 80 куфара за ръчен багаж ESTIL от Schwarzkopf


Краен срок - 29 февруари 2020

В периода 01 януари – 29 февруари 2020 г. :

· Купете продукт под марката Schwarzkopf над 1 лев от един от участващите в промоцията обекти в търговската мрежа. Участващите марки са: Taft, got2b, Schauma, Gliss, Men, Beology, Palette, Live, Color Expert, Pure Color, Perfect Mousse.
· Пуснете талона за участие с прикачен дубликат от касовия бон в специалните урни за промоцията, разположени в търговските обекти.

В промоцията участват само талони с попълнени ВСИЧКИ полета за участие.

Всички коректно попълнени талони участват в тегленето на общо 80 куфара за ръчен багаж ESTIL. Всеки участващ в промоцията обект от търговската мрежа предоставя награда от 1 куфар.

Наградите се теглят в търговския обект, участващ в промоцията, в присъствие на представител на Хенкел България, до 30 дни след старта на промоцията в обекта, на принципа „без връщане“, след което печелившият участник ще бъде уведомен по телефона.

Получаването на наградата става в рамките на 14 дена след уведомяване на печелившия по телефона, в съответния търговски обект, от който е направена покупката.

Участник, непотърсил наградата си до 14 дена, губи право да получи наградата и Организаторът има право да изтегли нов печеливш.

Наградата по промоцията е куфар ESTIL, модел NEXT 55 см.

Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изброените куфари да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.
Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара