Спечелете колонка JBL Boombox, грамофони и слушалки


Краен срок - 29 февруари 2020

Продукти, участващи в Промоцията

Absolut 1L (един литра)
Absolut 0,7 L (седемстотин милилитра)

В Промоцията може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Промоцията, с местожителство в България и отговарящо на останалите условия, посочени в настоящите правила.

Участието в Промоцията е обвързано с покупка на 1(една) бутилка Absolut по изборот участващите продукти в рамките на периода на кампанията.

Всеки потребител, желаещ да участва в Промоцията, трябва да закупи поне 1(една) бутилка Absolut, разновидност в литри по избор,в рамките на периода на кампанията.

След покупката, потребителят трябва да заяви участие в Промоцията на www.abslt.bg, където следва да регистрира:

    номера на касовата си бележка;
    своите данни: име и фамилия, град, телефонен номер за връзка, e-mail;
    да потвърди, че е прочел правилата на Промоцията и е съгласен с тях;
    да потвърди, че е съгласен предоставените от него лични данни да се обработват за целите на участие в Промоцията;
    да натисне бутон „Изпрати”.

След регистрация, на екрана следва да се появи съобщение дали регистрацията е успешна, или не.

Един потребител може да се регистрира/да участва до 5 (пет) пъти в Промоцията (т.е. един участник може да регистрира до 5 бр. касови бележки). Важно: Данните (име, фамилия, град, телефон, e-mail) трябва да са едни и същи при регистрация на различни кодове от един и същи потребител. В базата данни за тегленето на наградите се записва потребител (участник), който на свое име, фамилия, телефон има регистрирани не повече от 5 (пет) касови бележки.

Участникът е длъжен да запази касовата бележка от покупката на промоционалния продукт (бутилка Absolut).Касовата бележка/и ще бъдат изискани от служителя на куриерската фирма при предаване на наградата на всеки спечелил участник. Награда не може да бъде връчена/предадена на участник, който не представи касовата бележка/и. В случай, че печеливш участник не пази и не предостави касовата бележка от покупката, на негово място ще бъде определен друг участник за същата награда. 

Датата на касовата бележка трябва да предхожда или да съвпада с датата на регистрация на печелившия участник, регистрирана касова бележка с дата, след датата на регистрацията ѝ следва да се счита за невалидна..

В Промоцията ще бъдат раздадени общо 9 (девет) награди.

Наградите – общо 9 (девет) броя, както следва:

    1 (една) брой колонка JBL Boombox
    3 (три) броя грамафон Crosley Cruiser Deluxe
    5 (пет) броя слушалки Honor Flypods Lite

Наградите не могат да бъдат разменяни срещу паричната им равностойност.

След доставка на наградите, Организаторите не носят отговорност за начина на използването им от печелившите, нито за възможни технически повреди на технологичните награди.

Печелившите ще се теглят в реално време на случаен принцип чрез специализиран софтуеър, осигуряващ шанс за печалба на всички участници, регистрирали се в периода на промоцията, до 00.00 часа на 29.02.2020 г. Наградите ще бъдат теглени по категории, като във всяка категория ще бъдат включени имената на всички участници, които са се регистрирали за съответния вид (категория) награда.

Ще бъдат изтеглени 9 (девет) регистрирани касови бележки на участници и по 2 (две) резерви за всяка категория награди.

Имената на печелившите 9 (девет) участници ще бъдат публикувани на уеб страницата на Промоцията – www.abslut.bg – в срок до 03.03.2020 г.

Организаторите ще се свържат по телефон с всички 9 (девет) печеливши в рамките на 3 (три) работни дни след теглене на наградите на предоставените от тях телефони за връзка в регистрационната форма.

В случай, че Организаторите не могат да се свържат с един или повече от печелившите поради несъответстващ или неотговарящ телефонен номер, този/тези печеливш/и се дисквалифицира/т и за победител се счита първият изтеглен резервен печеливш.

В случай, че награденият не предостави касовата бележка от покупката на куриера, който ще му занесе награда, или при верификация на възрастта се окаже, че няма навършени 18 години, този печеливш също се дисквалифицира и за такъв на негово място се смята следващия в списъка с резерви.

Наградите се получават чрез куриерска фирма в срок до 10 (десет) работни дни след обаждането до печелившия. В случай, че на адреса, посочен от печелившия, няма никой, куриерът оставя бележка с посочени координати на най-близък офис на куриерската фирма, на който до петия ден от датата на оставеното съобщение, спечелилият участник може да си получи наградата по гореописания ред. Непотърсените до петия ден пратки се връщат от куриерската фирма на Организаторите на Промоцията.

При получаване на наградата, участникът следва да представи:

·      касовата бележка от направената покупка през периода на промоцията – от 14.11.2019 г. (07.00 часа) до 29.02.2020 (00.00 часа);

·      лична карта, или друг документ за самоличност, с който да удостовери, че има навършени 18 години.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара