Спечелете HONOR 9X, екскурзия до Виена, слушалки и фитнес гривни


Краен срок - 31 януари 2020

Снимай се с твоя телефон и качи селфи!

Всеки, закупил нов телефон HONOR, участва и в томбола за страхотни седмични награди:
безжични слушалки HONOR и фитнес гривна Band 5.

Участието в играта за голямата награда не е обвързано с покупка на продукти.
Участието в играта за седмичните награди е обвързано с покупка на продукт.

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
а. Да посети и да се регистрира на сайта, след като потвърди, че е съгласен/сна с настоящите правила. Участникът декларира, че предоставените при регистрацията лични данни са верни.
б. Да качи авторска снимка на www.honorselfie.bg, следвайки инструкциите на сайта. Снимката трябва задължително да е Selfie (селфи).
в. Всеки участник, който си е закупил телефон HONOR в периода на кампанията, може да участва в седмичните награди чрез допълнително качване на IMEI кода на новозакупения телефон – 2 броя безжични слушалки Honor Flypods и  3 броя фитнес гривна Honor Band 5.
г. В лотарията за голямата награда, телефон HONOR 9X и пътешествие до Виена, участие взимат само участниците, които са събрали не по-малко от 50 лайка на снимката си (селфи) в сайта www.honorselfie.bg.
д. Всеки участник има право да качи до 3 свои снимки селфита.
е. Ако един учстник е качил повече от една снимка, то за участието му за голямата награда НЕ се сумират общите лайкове от всички снимки, а се взимат предвид по отделно лайковете за всяка една качена снимка.
ж. Независимо от броя качени снимки /максимум 3/, всеки участник в Кампанията има право да спечели само една награда.
з. За седмичните награди всеки участник участва само по 1 път с качването на 1 IMEI код. Участието е активно за целия период на кампанията.

Участникът декларира и гарантира, че:
а. Той/ тя е автор на снимката.
б. Снимките трябва да бъдат реални, без текстове, лога или други детайли, свързани с авторско право или не, отнасяща се до състезателя.
в. Снимката, с която участва, се използва за участие в Играта и няма самостоятелно икономическо значение за участника.
г. Ако снимката съдържа лични данни на друго лице, което е различно от самия участник, последният е получил предварителното съгласие на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на приложимия закон) да използва неговите лични данни в снимката за целите на настоящата Игра, а ако снимката съдържа сведения и данни за дете по смисъла на Закона за закрила на детето, то те не се разгласяват без разрешението на неговите родители или законни представители.
д. В случай че изпратен материал представлява произведение на изкуството и/или по какъвто и да е начин съдържа в себе си други обекти на интелектуална собственост (например, но не само, снимки), участникът притежава и/или е уредил всички необходими права (доколкото това се изисква по силата на действащия закон), за да използва материала за целите на участието в настоящата Игра.
е. Качването на материалите и тяхното използване за предвидените тук цели не нарушава правата и законовите интереси на трети лица.

Организаторът може да изтрие вече качена снимка, да дисквалифицира участник по всяко време, без да дължи предизвестие, или да лиши участник от награда (въпреки че е изтеглен сред печелившите), в случай че:
а. Една или повече от изискванията и декларациите в т. 11 (1) и/или 11 (2) и/или 11 (3) по-горе се окажат неверни.
б. Участникът не отговаря на условията на участие или наруши правилата.
в. Снимката, не представлява Selfie (селфи); Методът на заснемане Selfie (селфи) е задължителен елемент от снимката.
г. Подадено е оплакване от трето лице, чиито права или законни интереси са засегнати.
д. Родител/попечител на лице под 18 г. подаде писмено искане за премахване на снимката или за прекратяване на участието на лицето в Играта.
е. Издадено е предписание или друг акт от държавен или общински орган, чрез който се разпорежда премахването на снимката или се налага санкция във връзка с качването на снимката.
ж. Някой от материалите, използвани в снимката, пораждат основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица.
з. Снимката е неподходяща и/или несъвместима с Играта и репутацията на Организатора.
и. Участникът регистрира повече от 1 (един) профил или по друг начин се опита да заобиколи или наруши тези правила или използва или се е опитал да използва техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на Играта, на закона или добрите нрави;
й. Участникът регистрира повече от 3 снимки.
к. Участникът се е опитал да осуети провеждането на Играта.

Голямата награда e телефон HONOR 9X и екскурзия за двама до Виена, Австрия, която включва.
а. 2 двупосочни самолетни билета с включени летищни такси.
б. Трансфери - летище-хотел, хотел-летище и ограничение за багаж - голям салонен багаж до 56х45х25 см.
в. Медицинска застраховка за пътуване в чужбина с покритие 10 000 евро.
г. Две нощувки със закуски в хотел 3* във Виена
д. 2 билета за посещение на Nofilter Museum

Седмични награди: За всяка от 8-те седмици на провеждане на Играта ще бъдат теглени следните награди:
а. 2 броя безжични слушалки Honor Flypods
б. 3 броя фитнес гривна Honor Band 5

Не се допуска замяна на награда с нейната парична равностойност или друг предмет.
Наградите са лични и не може да бъдат преотстъпвани на лице различно от участника.
Наградите ще бъдат предоставени, само ако участникът и снимката му/й отговарят на условията на настоящите правила.

Голямата награда – телефон HONOR 9X и пътешествие за двама до Виена - се тегли на случаен принцип, само измежду участниците, събрали минимум 50 харесвания (Likes) в сайта www.honorselfie.bg за тяхната снимка (през целия период на Играта). Чрез специализиран софтуер в присъствие на нотариус на 20.01.2020 г. Освен спечелилият, се теглят трима резервни участника.

Седмичните награди по т. 17 (2а) и т. 17 (2б), ще бъдат теглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер сред всички участници, качили тяхна снимка Selfie (селфи) (независимо от броя събрани лайкове) и IMEI код на новозакупения телефон HONOR на сайта: 16.12.2019; 23.12.2019; 30.12.2019; 6.01.2020; 13.01.2020; 20.01.2020; 27.01.2020; 03.02.2020 г.

Имената на всички спечелили участници ще бъдат обявени на www.honorselfie.bg и https://www.facebook.com/BulgariaHonor/

Спечелилият голямата награда участник ще бъде обявен до 1 седмица след приключване на играта.

Печелившите на седмичните награди по т. 17 (2) „а“ и „б“ се обявяват до 5 работни дни след датата на тегленето за съответната седмица.

Участникът, спечелил голямата награда, ще бъде поканен да получи ваучера за екскурзията, не по-късно от 5 (пет) работни дни от обявяване на печелившия на www.honorselfie.bg и https://www.facebook.com/BulgariaHonor/. Времето и мястото ще бъде уговорено допълнително със спечелилия участник.

Ако участникът не може да бъде намерен в срок от 15 (петнадесет) дни от края на Играта или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, Организаторът присъжда наградата на участника, който е изтеглен като първа резерва.

Седмичните награди се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от печелившите адрес най-късно до 4 седмици, след като Организаторът се свърже със съответния печеливш, за да получи необходимите данни за извършване на доставката.

Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9:00 до 18:00 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара