Спечелете 30 бутилки бяло вино Шардоне Four Friends


Краен срок - 1 декември 2019

Kaufland търси Ники

За да се включиш в играта е необходимо: 

    Да се казваш Никола, Николай, Николина, Николета, Ненка, Нина, Нино или Кольо :)
    Да разполагаш с активен и отключен профил във Facebook
    Да коментираш под постовете на играта в периода на нейното провеждане
    Коментарът ти може да бъде както текст, така и само емоджи, gif или прикачена снимка
    Tридесет късметли ще получат по една бутилка бяло вино Шардоне Four Friends
    Играта приключва на 01.12.2019 г.

Играта се организира и провежда на български език и се реализира чрез официалната страница на Kaufland във Facebook.

За участие в Играта желаещите лица трябва да коментират под публикацията, публикувана във връзка с Играта, в рамките на Периода на провеждане в социалната мрежа Facebook на официалната страница на Kaufland.

Видът коментар може да бъде както текстови, така и само с емоджи, гиф или прикачена снимка.

В рамките на Периода на провеждане всеки Участник може да коментира неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че Участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от първия изтеглен резервен Участник.

В тегленето на наградите участват само Участници, отговарящи на Условията и коментирали под публикацията на Играта във Facebook в посочения по-долу срок.

Един Участник следва да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, ще се считат за невалидни и не участват в Играта.

Всякакви други действия, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Условия, са също забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/ съответните Участници, да свали от Facebook страницата си неговите/ техните участия и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.

Участието в Играта дава възможност за спечелване на една от общо 30 (тридесет) награди – бутилка бяло вино Шардоне Four Friends  1л.

Играта ще се реализира в един етап с общ брой награди от 30 (тридесет) бутилки бяло вино Шардоне Four Friends 1л. Един участник може да спечели само една награда. Тегленето на печеливши участници ще се проведе на 02.12.2019 г.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду Участници, отговарящи на зададените в горните клаузи условия, в присъствието на независима комисия, съставена от представители на следните вътрешни звена на Организатора: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“. Комисията удостоверява резултатите от тегленето.

Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – с лично съобщение в съответната социална мрежа в рамките на до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото да получат спечелена награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване с тях и само при изрично потвърждение от страна на печелившите Участници за тяхното съгласие с това обявяване.

Печелившите Участници ще могат да получат своята награда лично на бюро „Информация“ в предварително посочен от тях хипермаркет Kaufland.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара