Спечелете ваучери за Технополис и стилни одеяла от Queen's


Краен срок - 31 декември 2019

Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на продукти по избор на стойност минимум 3.50 лв. с търговската марка Queen’s в разфасовка от 1L в опаковка кутия или бутилка, наричани по-долу „продукти“.

При закупуване на продукти по избор с търговската марка Queen’s на минимална стойност 3,50 лв. с една покупка потребителят получава на място на касата на съответния търговски обект при поискване комплект коледни стикери. Всеки клиент следва да се информира предварително на касите относно наличността на стикерите преди покупката.

При закупуване на продукти по избор с търговската марка Queen’s на обща минимална стойност 3,50 лв. потребителят може да участвате в томбола за спечелването на наградите, упоменати в т.9.

Продуктите Queen’s ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа и извън периода на Играта, но регистрирането на касови бонове и участието в играта ще бъде възможно само в периода 26.11.2019г, 00:00ч и 31.12.2019 23:59ч.,

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
1. Да закупи продукти по избор с търговската марка Queen’s на обща минимална стойност 3,50 лв. като при плащане трябва да запази касовия бон, които ще получи от търговския обект. Касовият бон трябва да е с дата между датите 26,11.2019г, 00:00ч и 31.12.2019 23:59ч.

2 При заплащане на касата на съответния търговски обект на продуктите с търговска марка Queens и при наличие на коледни стикери потребителите ще получи комплект коледни стикери. Общият брой на комплектите коледни стикери, който ще бъде разпределен в търговските обекти, е 198 400.

3 За участие в томболата за спечелване на наградите от т.9 всеки участник следва да регистрира касовия бон на интернет страницата www.promo.queens.bg. Разпоредбите на
т.8.3-8.9 и раздел V и VI от настоящите правила регламентират правилата по отношение
на участието в томболата за спечелването на наградите по т. 9.

С един касов бон може да се участва само веднъж. Той може да се регистрира само
веднъж за срока на Играта.

За валидна се счита касова бележка, издаденa в периода – от 26.11.2019 до 31.12.2019г. Касовите бележки с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се допускат до участие.

Валидна се счита всяка касова бележка, в която фигурират като закупени на стойност минимум 3,50 лв. продукти Queen’s 1L.

Ако в касовата бележка не се чете името на марката Queеn’s на закупените продукти, за участие ще се допуска касова бележка, в която поради технически ограничения на касовия апарат не се съдържа името на марката Queen‘s, но има снимка на касовата бележка със закупените продукти. Снимката по предходното изречение следва да се прикачи на сайта за регистрация не по-късно от самата регистрация за участие. При съмнение за злоупотреба Организаторът си запазва правото да провери дали по отношение на касовия апарат в съответния обект са налице споменатите технически ограничения.

Наградите ще се изтеглят по периоди както следва:
- За Период 1: теглене на 02.12.2019г за касови бележки регистрирани в седмица
1 – 26.11-01.12. 2019г.
- За Период 2: теглене на 9.12.2019г за касови бележки регистрирани в седмица 2
– 02.12-8.12, 2019г.
- За Период 3: теглене на 16.12.2019г за касови бележки регистрирани в седмица
3 – 09.12-15.12, 2019г.
- За Период 4: теглене на 23.12.2019г за касови бележки регистрирани в седмица
4 – 16.12.19-22.12, 2019г.
- За Период 5: теглене на 06.01.2020г за касови бележки регистрирани в седмица
5 – 23.12.19-31.12. 2019г.

Награди:
- 150 бр. одеяла
- 15 подаръчни карти за Технополис на стойност 300 лв. всяка

Един касов бон участва само веднъж за целия срок на Играта – в съответната
седмица, в която е регистриран.

Един участник има право да регистрира максимум 10 касови бележки в рамките на
една календарна седмица.

Наградите се теглят на седмична база както следва:
- 30бр. одяла на седмица за всяка от петте седмици
- 3бр.подаръчни карти за Технополис на стойност 300лв. всяка на седмица за
всяка от петте седмици

Наградите са разпределени по периоди и се теглят на седмична база.

Тегленето се извършва чрез специализиран компютърен софтуер. Печелившите ще
бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани и отговарящи на
условията към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или
каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се
предопредели резултата от проведеното случайно разпределение на наградата.

В случай, че при тегленето на наградите не бъде регистрирано нито едно валидно
участие, разиграване на наградите не се провежда. Те остават на разположение на
организатора.

Всеки спечелил потребител ще получи електронно съобщение на електронната
поща, с която е направил своята регистрация, при записването на съответния спечелил
касов бон.

Всеки спечелил потребител следва да попълни данните си на специално
създадената форма за попълване на адресни данни, които ще получи на електронната
си поща, която е попълнил при регистрация на касовия бон, с който е спечелил.
Данните трябва да се попълнят и изпратят не по-късно от 13.01.2020г. Всеки печеливш
участник в тази промоция следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни,
считано от 13.01.2020г. Организаторът ще изпрати всички награди след края на Играта,
с цел оптимизиране на куриерския разнос.

Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за
доставка съгласно т.14 от настоящите правила. на Организатора. Тези срокове подлежат
на промени при наличието на форсмажорни обстоятелства.

Доставките ще бъдат осъществявани в работните дни от 9 до 18 часа или съгласно
актуалните условия на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на
Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара