Спечелете 400 ваучера по 50 лв. от Kaufland и Savex


Краен срок - 10 ноември 2019

В Играта участват всички продукти с търговска марка „Savex“.

Игратасе провежда в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящи се на територията на Република България.Наградите могат да се получават самона територията на Република България.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи продукт/и с търговска марка „Savex“ на стойност минимум 5.99 лв. (пет лева и деветдесет и девет стотинки) от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: да посети сайта на Играта - www.kupisavex.com; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) имейл; б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон издаден след 13.10.2019 г., включително.); в) да качи снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB). Важно! - на касовия бон следва да е изписано името на закупения продукт („Savex“) и покупката да отговаря на изискванията за минимална стойност по Стъпка 1; г) потвърждение (чрез чек-бокс), че желае: да участва в Играта, приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и имейл адресът му (със заличаване на няколко символа, пример: ivan.XXXXtrov@gmail.com), ще бъдат публикувани на www.kupisavex.com.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес. Всички регистрации направени с един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Наградите в Играта са ВАУЧЕР за пазаруване в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД на стойност 50 (петдесет) лева. Общо ще бъдат раздадени 400 /четиристотин/ броя ваучери.

За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки пореден опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Един участник има право да спечели повече от една награда в рамките на цялата Промоционална игра, като всяка награда следва да бъде спечелена с различен касов бон.6.3.2. Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „Savex“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касов бон, в който стойността на закупен продукт “Savex” e под 5.99 лв. (пет лева и деветдесет и девет стотинки) или касовият бон е от търговски обект различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

Тегленето на печелившите ще се извърши до 22.11.2019 г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез избран от Изпълнителя софтуер за това.

В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, на имейл адреса, предоставен от тях при регистрацията за участие. В съобщението ще се съдържа линк към контактна форма на Изпълнителя, в която печелившите участници ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.kupisavex.com. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши имейл адреси на участниците и две имена. Имейл адресите се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример: ivan.XXXXtrov@gmail.com), а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали (пример: И. Димитров). Обявяването на печелившите ще се извърши до 27.11.2019 г.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 200 резерви. В случай че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или вече е печелил награда в рамките на Играта; или Изпълнителят не е получил данните на печелившия участник в продължение на 10 работни дни от изпращането на имейла, чрез който участникът е уведомен, че печели; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или спечелилият откаже наградата, наградата се предоставя на първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник в срок до 20 работни дни след попълване на контактната форма с имена, адрес и телефон за доставка с имена и адрес за доставка. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, от където печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес и от друго лице, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара