Jacobs търси 100 капучино посланици и подарява 5 броя Kindle Touch


Краен срок - 31 октомври 2019

Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице с постоянно жителство в България, което в периода на Играта е отговорило на предизвикателството на инфлуенсърите като чрез сайтовете, посочени в настоящите правила е:
- което в периода на Играта е отговорило на предизвикателството на инфлуенсърите и е споделило пост в  Instagram със свой #моментнанаслада чрез снимки или видео
- е избрано от Организатора за Якобс посланник и е споделил мнението си за продукта чрез тагване на @jacobs_bulgaria и използвайки #моментнанаслада.

За да участва в Играта, Участникът следва да сподели  пост в Instagram с #моментнанаслада чрез снимка или видео, което дава право на участникът да участва при избора от Организатора на 100 участника с най-интересни публикации, които ще получат шанс да станат първите Якобс посланици. Дублиращите се снимки  и видеа и такива с неподходящо съдържание ще бъдат служебно премахвани.

Организаторът избира от всички участници 100 лица с най-интересните и креативни публикации, които стават първите Якобс посланици.

Организаторът се свързва с всеки един от избраните 100 Якобс посланици и им предоставя капучино вкус по техен избор.

Якобс посланиците следва да опитат избраното от тях капучино и да  споделят мнението си чрез още един пост – тагвайки @jacobs_bulgaria и използвайки #моментнанаслада. Мненията с неподходящо съдържание ще бъдат служебно премахвани, а участието на Якобс посланици, публикували такива мнения се отстранява служебно от играта.

Организаторът избира 5 (пет) от най-интересните и креативни публикации на Якобс посланици, които получават голямата награда -  електронен четец Kindle, който да бъде винаги до тях в техните моменти на наслада с Jacobs Cappuccino.

Всеки Участник играе от свое име и следва да получи наградата лично, ако бъде избран.

Всеки Участник следва да предостави следните данни: име, фамилия, телефон и имейл адрес. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, Промоутърът и Организаторът не носят отговорност.

С участието си всеки Участник се съгласява да предостави авторски права на Възложителя на играта - Якобс България – за да използва публикациите създадени от Участника за промоционални и маркетинг дейности.

В играта ще бъдат раздавани два вида награди, осигурени от Възложителя на играта – Якобс България – големи и малки, както следва:
- 100 броя Якобс капучино – по 1 кутия за всеки един от избраните Якобс посланници;
- 5 броя електронен четец Kindle Touch

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградата.

Печелившите участници ще бъдат информирани за това от Организатора, че печелят, за вида на наградата и за начина на получаването ѝ през лично съобщение по Инстаграм, за чието получаване участниците следва да следят.

Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това. В случай, че участникът не желае повече да участва в Играта, е необходимо да се свърже с Организатора и изрично писмено да го уведоми.

Участието на участник в Играта може да бъде прекратено от Промоутърът или от Организаторът при:
- неизпълнение на задълженията на участника, произтичащи от настоящите Правила;
- прекратяване провеждането на Играта от Промоутърът или Организаторът по реда на т. 7.3 по-долу.

Промоутърът и Организаторът си запазват правото по всяко време и по собствена преценка да прекратят провеждането на Играта, като информират за това участниците чрез публикация във Фейсбук страницата на Якобс или по друг начин, който намерят за добре.

Промоутърът и Организаторът си запазват правото да допълват или променят настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата където първоначално са били публикувани.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара