Спечелете автомобил Jaguar E-Pace от Техномаркет


Краен срок - 31 декември 2019

ТОМБОЛАТА се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти Техномаркет и е валидна при регистрация за участие в ТОМБОЛАТА в търговските обекти и на промо страницата на сайта на Организатора (www.tehnomarket.bg/jaguar), при спазване на настоящите правила.

Участието в ТОМБОЛАТА не е обвързвано с покупка.

В периода на ТОМБОЛАТА, всяко лице („Участник“), посетило някой от търговските обекти на „Техномаркет България“ ЕАД, има право да получи от служителите на място в магазина 1 бр. регистрационен талон, на ден, за участие в ТОМБОЛАТА. Регистрационният талон съдържа 2 части:

1. Част, съдържаща уникален номер и място за попълване на ръка на личните данни на участника (две имена, телефон за връзка и имейл), който следва да бъде отделен и поставен в специално означените кутии за ТОМБОЛАТА;

2. Част, която остава в участника, съдържаща същия уникален номер, идентична с частта по т.1;

След подаване на частта от талона с уникален номер в кутиите за ТОМБОЛАТА, участникът следва да въведе уникания номер на талона, ведно с личните си данни (три имена, телефон за връзка, имейл) в регистрационната форма за участие в ТОМБОЛАТА, на интернет сайта на Организатора www.technomarket.bg/jaguar.

След регистрация, участникът не може да променя въведената от него информация за периода на ТОМБОЛАТА, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в ТОМБОЛАТА, всяко лице следва да изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в ТОМБОЛАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник по всяко време може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ТОМБОЛАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване от по-нататъшно участие.

ВАЖНО! Всеки Участник получава 1 бр. регистрационен талон в деня на посещение в търговски обект от веригата Техномаркет. Всеки Участник има право да регистрира получен талон в сайта на Организатора само веднъж дневно, а за целия период на ТОМБОЛАТА има право да се регистрира неограничено, в зависимост от броя на получените талони, съответно може да участва в ТОМБОЛАТА с повече от един талон.

ВАЖНО! За да участва в ТОМБОЛАТА, Участникът следва да е изпълнил кумулативно всички изисквания, описани по-горе, а именно:

1.  да е посетил търговски обект на Организатора, където да е получил талон за участие;

2.  да е подал частта с уникалния номер в кутиите за ТОМБОЛАТА, находящи се в търговските обекти на Организатора;

3. да е извършил успешна регистрация в регистрационната форма на интернет сайта на Организатора www.technomarket.bg/jaguar.

Извършването на само едно/някое от посочените действия НЕ предоставя възможност за участие в ТОМБОЛАТА.

Важно: Участието в ТОМБОЛАТА е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!

Печелившият участник ще спечели следната награда:

ЛЕК АВТОМОБИЛ МАРКА JAGUAR, МОДЕЛ Е-PACE SUV STANDARD 2.0D
ЦВЯТ: ЧЕРВЕН (CALDERA RED)
ДВИГАТЕЛ: 2.0D I4 180 PS AWD AUTO
БРОЙ ЦИЛИНДРИ: 4
БРОЙ ПРЕДАВКИ: 9
ГОРИВО: ДИЗЕЛ
МАКСИМАЛНА  МОЩНОСТ (к.с.): 180
МАКСИМАЛНА СКОРОСТ (км/ч): 205
УСКОРЕНИЕ (0-100 км/ч сек.): 9.1
СКОРОСТНА КУТИЯ: АВТОМАТИЧНА
ЗАДВИЖВАНЕ: AWD
РАЗХОД НА ГОРИВО - (смесен цикъл л/100 км): от 6.0
ЕМИСИИ НА CO2 (г/км): от 159
ЕКОЛОГИЧЕН СТАНДАРТ: EU6d

Печелившият участник ще бъде изтеглен на случаен принцип измежду всички регистрирани талони на участници от всички магазини в цялата страна, на 11.01.2020 г., в 10:00 ч. на следния адрес - гр. София, магазин Техномаркет МАХ на бул. Цариградско шосе 92, в присъствието на нотариус и Комисия, съставена от служители на „Техномаркет България“ ЕАД. Всички регистрирани талони на участници ще бъдат събрани в обща урна, от която нотариусът ще изтегли талона на печелившия участник и трима резервни участници по реда на тяхното теглене. Комисията извършва проверка дали изтегленият номер на талон е валидно регистриран, в съответствие с правилата на ТОМБОЛАТА. В случай че се установи нарушение или невалидна регистрация, Организаторът има право да отстрани участника. В този случай печелившият участник ще бъде следващият по ред изтеглен участник от нотариуса, чиято регистрация е извършена съгласно правилата на ТОМБОЛАТА.

В момента на определяне на печелившия участник или в срок от 2 работни дни от изтеглянето на печелившия участник, представител на Организатора се свързва с участника на посочения в регистрационната форма телефон и имейл адрес, за да уговорят получаването на  наградата. Наградата се получава лично от изтегления и обявен участник в рамките на 3 работни дни след поканата за получаване. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност с документ. В случай че в срок от 5 работни дни от изтеглянето на печелившия участник, Организаторът не може да осъществи контакт с участника на посочените в регистрационната форма телефон и имейл адрес или участникът не се яви за получаване на награда, след като е получил покана за това, се счита, че участникът се отказва от наградата и за печеливш се определя следващия по ред изтеглен участник от нотариуса, чиято регистрация е извършена съгласно правилата на ТОМБОЛАТА.

Печелившият участник ще бъде обявен на интернет сайта и на Фейсбук страницата на Организатора, заедно със снимки от събитието и получаването на наградата, в случай че е предоставил изричното си съгласие за това.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара