Спечелете 45 000 чаши Schweppes


Краен срок - 8 ноември 2019

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

Промоцията стартира на 09.09.2019 г. и продължава до 08.11.2019 г. или до изчерпване на количествата скреч карти (скреч полета) и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

 „Участващи опаковки" са Schweppes Tonic, Schweppes Pineapple Basil, Schweppes Bitter Lemon, Schweppes Tangerine в опаковки от 1.25L и 1.5L.

Наградите, които могат да бъдат спечелени, при участие в Промоцията, са следните: чаша Schweppes – налични 2 различни цвята на столчето.
Общ брой награди: 45 000 бр. От които: 22 500 бр. Schweppes чаша с черно столче, 22 500 бр. Schweppes чаша с жълто столче.

За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят наведнъж (с една покупка) 2 бутилки Schweppes в произволна комбинация от участващите продукти. При покупка на 2 от участващите продукти наведнъж от участващ в промоцията обект, участникът получава от представител на обекта възможност да изтрие 1 скреч поле на касата, на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

- „ПЕЧЕЛИШ ЧАША” – потребителят има право да получи един брой чаша, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „ПЕЧЕЛИШ УСМИВКА“ – потребителят не печели награда;

При желание да участва в промоцията, участникът следва да се поинтересува дали в обектът промоцията е все още валидна и дали са налични скреч карти преди да си закупи участващи продукти и да поиска да участва. Организаторът не носи отговорност, ако участникът закупи участващи продукти от обект, където скреч картите или наградите вече са изчерпани.

Награди ще бъдат раздавани до изтчиане на срока на промоцията/ изчерпване на количествата награди или до изчерпване на количествата награди в конкретния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

Наградите ще бъдат раздавани срещу печеливша скреч карта при покупка от участника на комбинация 2 бутилки Schweppes от участвашите продукти, наведнъж, от участващ обект и изтриване на поле с надпис „ПЕЧЕЛИШ ЧАША”.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара