Спечелете LED Телевизор SUNNY SN32DIL004 32"


Краен срок - 15 септември 2019

За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:

    Харесай страницата на Top Market
    Сподели тази публикация - ПУБЛИЧНО
    Напиши в коментар под нея: УЧАСТВАМ 📷
    
Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е публикувал.

С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.

Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на “ТЕХНО КОМЕРС” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

Наградата в играта е: LED Телевизор SUNNY SN32DIL004 32"

Победителя ще бъдат изтеглен на томболен принцип. Организаторът ще се свърже с резервa в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.

Печелившият участник ще бъде публикуван в пост на Facebook на Top Market на 16.09.2019 г.

Печелившият участник трябва да попълни своите данни в специално създадена форма, която ще му бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившият участник следва да попълни данните си за доставка, които включват: две имена на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката.

Срокът за разпращане на наградите е до 20 работни дни след получаване на данните на печелившия.

Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращането на личното съобщение към тях.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по закона за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

ЛИНК за участие

2 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара