Удвой заплатата си и спечели до 3000 лв.


Краен срок - 12 август 2019

Спечели награда в размер на една своя заплата и осъществи плановете си за лятото!

Всичко, което трябва да направиш, е да се регистрираш при EVA, нашият онлайн финансов консултант.
Изпрати й съобщение в Messenger с текст „ЗАПЛАТА“ в периода 10.06 – 12.08.2019 г., отговори на 3 кратки въпроса и очаквай тегленето на победителя на 15 Август!

Осигури си безгрижна лятна почивка още сега.

Говори с EVA тук!

В томболата могат да участват дееспособни лица над 18 години, социално осигурени в България, които са се регистрирали за играта в чатбот EVA в периода на кампанията 10.06 – 12.08.2019 г. Наградата е една брутна месечна заплата / осигурителен доход на спечелилия участник, но не повече от 3000 лв.

Участието в Кампанията не е обвързано с ползване или покупка на банков продукт, но есвързано с изпълнение на определени условия, описани в т. 5 от настоящите Официални правила.

За  да  заявят  желанието  си  за  участие  в  Кампанията,  лицата  следва  да  посетят страницата на ЕВА във Facebook–EVA-кредитен чатботи да изпратят съобщение с текст: Заплата. Необходимо е лицата да имат профил в социалната мрежа. За да бъдат регистрирани, желаещите да участват в Кампанията следва да отговорят на 3 въпроса на ЕВА (относно възраст, месечен доход/заплата и заемана професионална позиция) и да предоставят коректно попълнен телефонен номер (на мобилен телефон) за контакт. В срок от 3 работни дни след направената онлайн регистрация, служител на Банката се свързва с лицето, което е заявило желание за участие в Кампанията, на посочения телефонен номер, за да потвърди регистрацията.

Всяко лице,което отговаря на посочените в т. 4 условия и което желаеда участва в Кампанията, може да се регистрира само веднъж. В случай, че едно и също лице се е регистрирало  за  участие  няколко  пъти,  включително  чрез  различен  профил  във Facebookи/или с различен телефонен номер за контакт, за валидна се приема първата направена регистрация.Всеки участник с валидна регистрация може да спечели наградата.

Томболата се провеждаот Организатора на15.08.2019г., като ще бъде изтеглен на случаен принцип в присъствието на нотариус един печеливш участник (по предоставените  уникални  телефонни  номера  за  контакт),  който  ще  спечели наградата по т. 6.1., както и двама резервни участници, които могат да спечелят наградата при условията на т. 7.2. по-долу.

При провеждане на томболата в Кампанията ще бъдедадена една награда в размер на брутната месечна заплата/осигурителен доход, получаван от печелившия участник, но не повече от максималния осигурителен доход за 2019г. (3000 лева), от която сума Банката удържа и внася дължимия данък по реда и в сроковете, предвидени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

За да бъде определен размера на голяматанаграда от томболата, съответният спечелил участник следва да се яви в избран от него офис (финансов център) на Банката, за  да  потвърди  желанието  си  да  получи  наградата  като потвърди самоличността си и попълни документ по образец на Банката, с койтода удостовери, че направената регистрация за участие в Кампанията е негова, да декларира размера на получаваното  от  него  месечно трудово възнаграждение/осигурителен  доходиче отговаря на условията за участие в играта. Необходимо е също спечелилият участник да  да десъгласие на  Организатора да  провери декларираните обстоятелства чрез справка в НОИ и да посочи банкова сметка, по която желае да получи наградата си.

След извършване на необходимата справка по регистъра на НОИ, Организаторът определя  размера  на  конкретната  награда. При  несъответствие  между  размера  на декларирания  доход/заплатаи  доходът,  съгласно  справката,  за  валиден  се  приема размерът на дохода, посочен в справката. В случай, че при справката доходът не е видим, за валиден се приема декларираният от спечелилия участник по реда на т. 6.3. по-горе размер на дохода. Ако определеният по правилата на тази точка доход/заплата надвишава 3000 лева, за целите на Кампанията, той се приема за 3000 лева.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара