Спечелете моментни камери Instax Mini 9 и шейкъри за коктейли


Краен срок - 21 юли 2019

Сподели видео клипа на Милкшейк и спечели моментална камера Instax Mini 9 или шейкър за коктейли.

Всяка седмица от 1 до 21 юли включително, Dr. Oetker Bulgaria ще публикува по един видео клип от играта Shake-ни, Share-ни. Сподели видео клипа на седмицата публично (виж фигура 1) и автоматично се включваш в тегленето на наградите в съответната седмица. Трите тегления ще се проведат на 8, 15 и 22 юли. Всяка седмица ще се излъчват четирима печеливши - един от вас ще печели моментална камера Instax Mini 9, а трима - шейкър за коктейли.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

Играта “Shake-ни, Share-ни с Милкшейк на Dr. Oetker” се организира и провежда на територията на Република България.

За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

    Да сподели Public видео клипа на седмицата.
    За да участва в следващото тегленето на наградите, потребителят трябва да сподели новия видео клип на седмицата.
    Всички потребители, споделили Public видео клипа на седмицата, щe участват в седмичното теглене на печелившите на случаен принцип с възможност да спечелят една от четирите седмични награди – 1 (един) брой моментална камера Instax Mini 9 и 3 (три) броя шейкър за коктейли. При всяко седмично теглене първо се изтегля един печеливш на седмична награда 1 (един) брой моментална камера Instax Mini 9, а впоследствие се изтеглят трима печеливши за наградата шейкър за коктейли.


    Графикът на публикуване на видео клиповете от играта е следният:

Видео 1 - публикуване в 10:00 ч. на 1 юли 2019 г.
Видео 2 - публикуване в 10:00 ч. на 8 юли 2019 г.
Видео 3 - публикуване в 10:00 ч. на 15 юли 2019 г.

    Графикът на теглене на награди от играта е следният:

Теглене 1 - теглене на четири печеливши участника на случаен принцип, в което участват всички, които са споделили Видео 1 в периода от 10:00 ч. на 01.07.2019 до 23:59 ч. на 07.07.2019 г. Теглене на печелившите на случаен принцип се осъществява и резултатите се обявяват във фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria на 08.07.2019 г. до 12:00 ч.

Теглене 2 - теглене на четири печеливши участника на случаен принцип, в което участват всички, които са споделили Видео 2 в периода от 10:00 ч. на 08.07.2019 до 23:59 ч. на 14.07.2019 г. Теглене на печелившите на случаен принцип се осъществява и резултатите се обявяват във фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria на 15.07.2019 г. до 12:00 ч.

Теглене 3 - теглене на четири печеливши участника на случаен принцип, в което участват всички, които са споделили Видео 3 в периода от 10:00 ч. на 15.07.2019 до 23:59 ч. на 21.07.2019 г. Теглене на печелившите на случаен принцип се осъществява и резултатите се обявяват във фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria на 22.07.2019 г. до 12:00 ч.
Общият брой на награди моментална камера Instax Mini 9 за целия период на Играта е 3 (три, различни цветове от показания в комуникацията на играта). Общият брой на награди шейкър за коктейли за целия период на Играта е 9 (девет).

Всички лица, които са споделили видео клипа на седмицата Public, имат право да участват в седмичното теглене на печелившите на случаен принцип за награда и да спечелят една награда за целия период на Играта.

След изтеглянето на печелившите, Организаторът ще ги уведоми чрез лично съобщение във Фейсбук и ще публикува потребителските им имена (според Фейсбук регистрацията, чрез която са участвали в играта) във фейсбук страницата на Организатора. Печелившите трябва да се свържат с Организатора в рамките на 5 (пет) работни дни след обявяването им във Фейсбук и да предоставят данни: три имена, ЕГН за изпълнение на задълженията по ЗДДФЛ от Организатора, както и валиден адрес и телефонен номер за изпращане на наградата. Печелившите в играта ще получат наградата в рамките на 10 (десет) работни дни след като са се свързали с Организатора и са предоставили съответните данни в предоставения им по-горе срок. За избягване на всяко съмнение, предоставянето на данни с оглед изпълнение от страна на Организатора на задължения по ЗДДФЛ, е необходимо условие за получаване на наградата.

Наградите ще бъдат изпращани по куриер за сметка на Организатора, на посочен валиден адрес и телефон за връзка. В деня на получаване на наградата, всеки печеливш трябва да се идентифицира пред куриера с документ за самоличност.

Един участник има право само на една награда за целия период на играта. В случай, че за печеливш бъде изтеглен участник, който вече е печелил награда в същото или в предишно теглене в играта, Организаторът извършва ново теглене на печеливш.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърляна за получаване от трети лица.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛпредметни награди на стойност над 100,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара