Спечелете 150 000 чаши Банкя или Роса


Краен срок - 13 септември 2019

Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

„Участващи опаковки" са всички пластмасови опаковки на Банкя и Роса в опаковки от 0.5L, 0.75L или 1.5L.

Наградите, които могат да бъдат спечелени, при участие в Промоцията, са следните: чаша Банкя или Роса

Общ брой награди: 150 000 бр. От които: 37 500 бр. Прозрачни чаши Роса, 37 500 бр. Розови чаши Роса, 37 500бр. Сини чаши Банкя и 37 500 бр. Зелени чаши Банкя.

За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят наведнъж произволна комбинация от 2 бутилки Банкя или Роса, в опаковки от 0.5L, 0.75L или 1.5L. При покупка на 2 бутилки, от участващите марки и опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава право да изтрие 1 скреч поле от скреч лист, съдържащ общо 24 скреч полета, на място от същия търговския обект, в момента на покупката. Скреч листът се предоставя от касиерът на касата на участващия обект при изпълнение на горепосочените условия за покупка. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

- „Печелиш чаша” – потребителят има право да получи един брой чаша, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „Печелиш усмивка“ – потребителят не печели награда;

Общ тираж напечатани промоционални скреч листове, от които всеки скреч лист съдържа 24 скреч полета: 12 500 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч полета с надпис „Печелиш чаша”: 150 000 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Печелиш усмивка“: 150 000 бр.

Наградите ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч листи в съответния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

Наградите ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на комбинация на 2 бутилки, от участващите марки и опаковки, от участващ в промоцията обект, наведнъж и теглене на скреч карта с надпис „Печелиш чаша”.


ЛИНК за участие

1 Коментари

  1. Днес посетих магазин СБА в с.Д.Лозен. На регала с водите бях привлечена от лоблърите, които рекламират, че ако си купя две минерални води - Роса или Банкя, може да спечеля стъклена цветна чаша. Нямах намерение да купувам вода, но купих защото ми харесаха чашите. Платих си покупките на касата и попитах за скреч карта, или чаша... Касиерката отговори, че отдавна им били изчерпани чашите! Питам - защо не е махната рекламата и защо се подвеждат клиентите? Останах много разочарована и се почувствах излъгана и измамени!

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара